Češi loni prostonali kvůli pracovním úrazům přes 2,5 milionu dní. Příčiny úrazů se opakují, firmám hrozí vysoké pokuty

Více než 2,5 milionů dní strávili v loňském roce Češi v pracovní neschopnosti kvůli úrazům v zaměstnání, ukazují statistiky Českého statistického úřadu.  Největší nárůsty úrazovosti postihly činnosti v distribuci energií, hornictví a dobývání surovin, upozorňují odborníci na bezpečnost práce. Mnoho úrazů má navíc stejnou příčinu, která se neustále opakuje, což souvisí s nedostatečným řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Firmám za to hrozí pokuta až 2 miliony korun.

Zaměstnanci nosí nevhodnou pracovní obuv

K nejčastějším příčinám pracovních úrazů patří nedostatečný dohled nad činností zaměstnanců a nedůsledná kontrola nošení ochranných pracovních oděvů a pomůcek. „Je pochopitelné, že lidé mají tendenci nepoužívat například přilby, které jim nesedí dobře na hlavě. Dalším typickou ukázkou je pracovní obuv s bezpečnostní špičkou na ochranu prstů. Více jak 80 % zaměstnanců vyžaduje botu širší než je standardní rozměr 10, jinak je tlačí. Ergonomická obuv, která lidem dobře sedí na noze, bohužel stále není v praxi nic běžného. V situaci, kdy tvoří v některých firmách pády, zakopnutí a uklouznutí přes 70 % všech pracovních úrazů, to není moc povzbudivé,“ říká Lubomír Winkler ze společnosti ARDON, která poskytuje řešení pro ochranu pracovníků ve výrobních profesích.

Pracovníci v Česku si nemohou sami vybrat pracovní oděvy a pomůcky

Vyšší ochotu zaměstnanců řádně nosit ochranné pracovní pomůcky a oděvy podle odborníků příliš nepodporuje český právní řád. Nedovoluje totiž lidem, aby si je kupovali sami a poté dostávali od firem finanční náhrady, jak to funguje například v Kanadě. „Osobně považuji některé zahraniční systémy za praktičtější, protože zaměstnanec si obvykle dokáže vybrat a je spokojenější, než pokud je odkázán na standardizovanou nabídku z firemního skladu. U nás by taková praxe byla v rozporu s legislativou, byť by to vedlo k oboustranné spokojenosti,“ říká Petr Kaňka z Bureau Veritas, školitel pro bezpečnost práce.

„V českých podmínkách pomůže i prosté rozhodnutí vedení společnosti investovat do motivace zaměstnanců prostřednictvím nákupu kvalitních věcí, které zaměstnance neobtěžují a budou je rádi nosit. Vysvětlení jejich smyslu pomáhá personálu s akceptací a snižuje riziko úrazů,“ uzavírá školitel pro bezpečnost práce Petr Kaňka.

 

BV__0011669