Cestovní ruch jako perspektivní obor budoucnosti

Spread the love

Podle odhadů Světové organizace cestovního ruchu čeká segment celosvětového pohostinství do roku 2020 až trojnásobný nárůst. Měl by se tak stát jedním z největších průmyslů na světě, který přinese řadu atraktivních pracovních příležitostí a zvýšenou poptávku po kvalifikovaných profesionálech v pohostinství a cestovním ruchu.

Základním předpokladem úspěchu hotelů, restaurací a dalších subjektů v cestovním ruchu tak budou kvalitní manažeři a další pracovníci, a to jakými teoretickými základy a praktickými zkušenostmi budou vybaveni. Klíčovou roli tak při výběru uchazečů na tyto pozice sehraje úroveň jejich vzdělání, které jim poskytnou hotelové školy.

Všeobecně jsou za nejprestižnější v segmentu pohostinství považovány vzdělávací instituce ve Švýcarsku, které má dlouhou tradici v hoteliérství a je centrem vzdělávání v této oblasti. „Na rozdíl od většiny našich hotelových škol, se ve Švýcarsku klade velký důraz na propojení s praxí. Díky tomu jsou potom absolventi švýcarských škol okamžitě schopní fungovat v reálném prostředí“ uvádí Tomáš Šafránek ze společnosti Study point, která pomáhá studentům s přípravou na studium a adaptací ve Švýcarských hotelových školách. „Odlišný je i způsob vedení výuky, individuální přístup ke studentům a pestrost studijních oborů na jednotlivých hotelových školách,“ doplňuje Šafránek.

Jeho slova potvrzuje i jedna ze studentek, která již třetím rokem navštěvuje hotelovou školu zaměřenou na řízení hotelových služeb. „Ve srovnání s českými středními a vysokými školami, je nám ve Swiss Hotel Management School nabízena skvělá kombinace teoretického a praktického studia, které nás opravdu připravuje na budoucí výzvy tohoto dynamického průmyslu“, říká Eva Čápová a uvádí i další rozdíly ve vzdělávání proti studiu v České republice „Pro mě osobně bylo nejtěžší si zvyknout na přísná pravidla studentského života a disciplínu. Účast na vyučování je povinná a dochvilnost je velmi důležitá. Teď už vím, že tato pravidla jsou důležitá a mají velký význam pro mou budoucí kariéru.“

O tu ani Eva Čápová další studenti z více než 60 zemí světa, kteří navštěvují švýcarské školy hotelového managementu, obavy mít nemusí. Kromě vyhledávání stáží během studia jim speciální kancelář ve škole pomáhá i s následným uplatněním po studiu. „Intership office“ mi zprostředkovala praxi ve Velké Británii v hotelu Hilton i druhou stáž v hotelu Barcelo Old Town Hotel v Praze,“ doplňuje studentka, která na švýcarských školách oceňuje i možnost seznamovat se se zajímavými lidmi z celého světa a využívat získaných kontaktů pro budoucí působení v oblasti hotelnictví.

Důkazem, že studium na prestižní švýcarské hotelové škole může odstartovat zajímavou kariéru, je poloviční Čech Samir Awwad, který momentálně nastoupil do hotelu Kempinski Qatar v Jordánsku na pozici Outlets Manager. K rozhodnutí studovat ve Švýcarsku dospěl sice až ve 28 letech, ale považuje ho za nejlepší ve svém životě.

Podrobnosti o konkrétních studijních možnostech ve Švýcarsku na www.studypoint.cz nebo na www.swisseducation.com