Desatero úklidu hotelu a restaurace

Spread the love

V hotelovém odvětví se denně vystřídají desítky klientů. Proto je nezbytně důležité, aby prostředí za každých okolností bylo naprosto čisté. Intenzita úklidu se odvíjí od výše frekvence klientů, což v praxi znamená téměř nepřetržitý úklid a následnou kontrolu příslušných prostor. Hotelem nebo restaurací denně projde mnohokrát více lidí než například kanceláří. Oblast profesionálního úklidu hotelu a restaurace proto neposkytuje žádný prostor pro jakékoliv pochybení.

 Péče o klienta je naší prioritou číslo jedna, tudíž si nemůžeme dovolit, aby měl sebemenší pocit nebo pochybnosti o čistotě nebo dezinfekci, vysvětluje Michaela Zezulová, housekeeping manager hotelu Cosmopolitan.

Misa_Zezulova
Chemie vede

V záležitosti hotelového úklidu se většinou užívají čisticí prostředky na bázi chemie. Jedná se víceméně o univerzální prostředky určené k okamžitému použití. „Jde především o to, že jsou nejúčinnější a působí takřka ihned, tudíž i z časových důvodů jsou volbou číslo jedna,“ říká k tomu Zezulová.
Miroslav Janů ze společnosti Merida HK má s úklidem v segmentu hotelů a gastro provozů a problémy, které z něho plynou, bezmála desetileté zkušenosti. Podle jeho slov se z dezinfekčních prostředků často používají ty na bázi chlóru: „Podle mě je to zažitý mýtus – že co je s chlorem, tak dezinfikuje.“ Potvrzuje pak slova Michaely Zezulové týkající se okamžité a spolehlivé působnosti chemických přípravků: „Správně použitý přípravek na správném místě svým složením udělá cca 80 % práce, zbytek je manuální práce, tomu pak odpovídá i kvalita. V případě úklidu vodou těchto výsledků nelze nikdy dosáhnout.“
Upozorňuje přitom na častou chybu, jíž se personál v souvislosti s užíváním chemických přípravků bohužel často dopouští. Ty by se totiž nikdy neměli míchat, protože se tím neguje jejich účinnost. Z toho důvodu se například častý zvyk míchat chlorové Savo s dalším přípravkem jeví zcela nesmyslným.

Každý přípravek má svůj technický list, který je nutné přesně dodržovat

„Povinností každého výrobce je uvádět na obalu nejen použití, ale i způsob použití výrobku. Většinou jsou k dispozici zpracované karty produktu, technické listy, kde jsou uvedeny veškeré potřebné informace tak, aby přípravek byl použit pro správný účel správným způsobem. Je pak na lidech, jak s těmito informacemi naloží. Všechno je v lidech,“ říká Miroslav Janů.
Nedílnou součástí každého čistícího přípravku je tedy v oblasti profesionálního úklidu tzv. technický list. Ten detailně popisuje účinky samotného přípravku, možnosti použití, způsob dávkování, ale také radí, jak postupovat při nechtěném požití přípravku. Žádný z těchto aspektů vlastní výroba nemůže zaručit. Z toho důvodu bývají většinou přírodní přípravky v rámci hotelových a restauračních úklidů užívány pouze doplňkově.
„S prostředky vlastní výroby jsem se v praxi doposud zatím nesetkala a za sebe rozhodně ani nedoporučuji, protože v oblasti profesionálního úklidu hraje významnou roli právě technický list. Přírodní přípravky ale určitě nezavrhuji. U nás v hotelu je také používáme, ale pouze jako doplňkové čisticí prostředky,“ potvrzuje Zezulová.

Standardy se musí dodržovat

Co se týká standardů, smí se používat pouze schválené a certifikované přípravky. Konkrétně třeba u sauny se nesmí opomenout stanovy nařízené Hygienou hlavního města. V tomto případě je velmi důležité během roku pravidelně dezinfekční prostředky střídat (jednou za 30 dní), aby se předešlo vzniku rezistence mikrobů na přípravek dlouhodobě používaný.

Z nedodržení bezpečnostních pokynů při používání chemických přípravků, které výrobce či distributor uvádí na obalech nebo v technických listech, by mohl vzniknout velký problém. „V praxi to znamená použít přípravek na místa a plochy, pro jejichž údržbu je přímo určený,“ přibližuje Janů.
Michaela Zezulová uvádí příklad z praxe: „Pokud by se smíchala například nějaká kyselina s jiným čistícím přípravkem, stačí se pouze nadýchat a dochází k poleptání jícnu a podobně. Protože aniž by si to člověk uvědomil, vznikají tím toxické a životu nebezpečné látky. Proto klademe důraz na to, aby každý na sto procent věděl, jak se s přípravky zachází.“
Případné škody mohou vzniknout i nedodržením technologických postupů úklidu a nevhodným použitím úklidových prostředků. „Snižování nákladů se většinou projevuje nižší kvalitou úklidu,“ upozorňuje Janů. Připomíná, že přípravky je skutečně nutné striktně používat podle jejich určení a nepoužívat například přípravky určené na mytí sanitárního zařízení na čištění nábytku.
Důležité je i dodržování technologických postupů úklidu pokoje a jiných prostor, aby nedocházelo k znehodnocení účinků daných přípravků a možné infikaci personálu. „Především je v této věci nutné používat osobní ochranné pomůcky, které se standardně nepoužívají,“ upozorňuje Janů. Nezbytné je používat čisté a často prané mopy, utěrky a další.

Dále čtěte v listopadovém čísle Svět H&G.