Hotel AZIMUT Vienna oceněn rakouskou ekoznačkou

Téma trvalé udržitelnosti je stále důležitější i pro cestující a návštěvníky hotelů. Hotel AZIMUT Vienna tento trend včas rozpoznal a uvědomil si svou odpovědnost. Důsledně se zaměřuje na opatření šetrná k životnímu prostředí, vědomé a udržitelné využívání zdrojů. Jako uznání za své snahy byl hotel oceněn rakouskou ekoznačkou pro cestovní ruch, což znamená, že splňuje evropskou normu kvality ISO 14001.  Opatření zahrnují využívání recyklačních kontejnerů a třídění odpadu, nabídku bio produktů na snídaňovém bufetu (vejce, mléko, müsli) a baru (víno, pivo a káva), používání ekologických čisticích prostředků, energeticky úsporného osvětlení, opatření na snižování spotřeby vody, rovné příležitosti pro všechny zaměstnance, školení a zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů šetrných k životnímu prostředí, výběr ekologicky zaměřených dodavatelů, zapojení hostů, nabídka ekologických dopravních prostředků, pečlivé využívání energií a vody.

Hotel AZIMUT Vienna rozděluje svá opatření do dvou kategorií: jednak na vlastní ekologické a udržitelné jednání, jednak na školení a vzdělávání zaměstnanců. Hotel, kompletně zmodernizovaný v roce 2017, pokračuje dál v rozvíjení této strategie. Stále hledá udržitelná řešení, která lze spojit s podnikáním, energetickou účinností a s interními procesy. Stefan Weiss, ředitel hotelu, má z ocenění radost a považuje je za velký závazek: „U nás se soustřeďujeme na jednání člověka. Je pro nás důležité zavádět opatření šetrná k životnímu prostředí, abychom mohli vědomě a udržitelně nakládat se zdroji, které nám byly poskytnuty. Veřejným sdílením směrnic se oficiálně zavazujeme, že jako hotel AZIMUT Vienna budeme dodržovat kritéria rakouské ekoznačky pro cestovní ruch.“

Obchodní cestující i běžní hosté najdou v hotelu AZIMUT komfortní pokoje, bohatou snídani formou bufetu a bezplatné Wi-Fi. Kromě toho mají hosté možnost rezervovat si okružní prohlídku Vídní a výlety do dalších regionů Rakouska. Díky umístění hotelu v nové trendové čtvrti přímo u hlavního nádraží se lze v krátké době dostat k mnoha památkám rakouské metropole.

AZIMUT Hotels je ruský, dynamicky se rozvíjející hotelový řetězec, který byl založen v r. 2004. Provozuje jednak vlastní hotely a jednak hotely na základě smluv o managementu. V současné době sestává z 36 hotelů různých kategorií ve 28 městech Ruska, Německa a Rakouska s kapacitou 6 000 pokojů.

Foto: Hotel Azimut Vienna