IKEA v Česku snížila plýtvání jídlem o více než polovinu

Spread the love

IKEA Česká republika využívá nástroje, které jí pomáhají co nejvíce omezit množství potravinového odpadu, jenž vzniká v provozech jejích obchodních domů. Za poslední čtyři roky snížila plýtvání potravinami o více než polovinu, což představuje zhruba 240 tisíc ušetřených porcí jídla.

Přibližně třetina všech potravin vyrobených a sklizených na celém světě skončí v odpadu, což vytváří osm až deset procent globálních emisí skleníkových plynů. Cíl snížit plýtvání potravinami ve svých provozech o 50 % si IKEA dala celosvětově v roce 2017 jako součást ambice stát se do roku 2030 cirkulární společností s pozitivním dopadem na klima.

Potravinový odpad v provozech IKEA měří a vyhodnocují technologie AI a chytrých vah, které shromažďují data o tom, čím se plýtvá a proč. „IKEA Česká republika se k tomuto programu připojila v roce 2018 a na konci roku 2021 dosáhla snížení potravinového odpadu o 54 %. To představuje zhruba 240 tisíc ušetřených porcí jídla a 409 tun ušetřených emisí CO2,“ říká Rodrick Demicoli, Food Operations Leader IKEA Česká republika.

Klíčovým faktorem tohoto úspěchu je využití umělé inteligence (AI) prostřednictvím partnerství společnosti Ingka s Winnow Solutions, doplněné o komplexní školicí program pro zaměstnance. Nástroj Winnow Vision AI, který využívá stejný typ technologie, jaký můžeme najít v autech bez řidiče, měří a registruje plýtvání potravinami v restauracích, bistrech a obchodech se švédskými specialitami IKEA po celém světě. Shromážděná data umožňují zaměstnancům v oblasti potravin hlouběji porozumět tomu, co se vyhazuje a proč, a pomáhají jim předcházet plýtvání potravinami v kuchyni a omezovat jej.

IKEA v Česku připravuje a podává ve svých čtyřech obchodních domech jídlo téměř devíti milionům lidí ročně. „Naší prioritou je vzniku odpadu předcházet, a když to není stoprocentně možné, hledáme možnosti, jak tento odpad dále využít. Lokálním příkladem jsou sušenky z kávové sedliny, která vzniká v našich kavárnách,“ doplňuje Stuart Cowan, Country Food Manager IKEA Česká republika.

Mezi další iniciativy na podporu snížení plýtvání potravinami zavedené společností Ingka Group patří:

  • Partnerství Too Good to Go
    Společnost Ingka Group uzavřela dohodu o spolupráci s autory aplikace proti plýtvání potravinami Too Good to Go, která umožňuje zákazníkům v Belgii, Francii, Itálii, Rakousku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Norsku a Velké Británii nakupovat zlevněné přebytky potravin v obchodních domech IKEA.
  • Přeměna potravinového odpadu na energii
    Obchodní dům IKEA Haarlem v Nizozemsku testuje anaerobní digesci, v rámci které mění nevyhnutelný potravinový odpad z restaurace a bistra na bioplyn. Tento bioplyn se přeměňuje na elektřinu, která se přivádí přímo zpět do skladu . V rámci testování se také zkoumá, jak lze živiny z potravinového odpadu přeměnit na organické hnojivo používané jako živiny pro pěstování rostlin.

Foto: IKEA