Jak se vaří zdraví

Město Jindřichův Hradec realizuje již třetím rokem projekt „Jak se vaří zdraví“, který se zaměřuje na zlepšení pestrosti ve školním stravování a na větší zařazování zdravých potravin do jídelníčků.

Město chce prostřednictvím jednotlivých akcí poukázat na důležitost výživy ve zdraví dětí a oslovit kromě škol a školních jídelen rovněž rodiče a odborníky, kteří mají co říct ke zdravému vývoji našich dětí. Mezi ně nesporně patří i lidé s dlouholetými zkušenostmi v oblasti přípravy stravy. Pod hlavičkou projektu „Jak se vaří zdraví“se již uskutečnila prezentace vaření pro pracovníky školních jídelen. Téměř sedmdesát kuchařek a vedoucích školních jídelen mělo možnost shlédnout názornou ukázku možnosti obohacení jídelníčku o  pokrmy z  čerstvé zeleniny, krůtího masa a  z  netradičních a  dosud méně používaných surovin – zejména luštěnin. Součástí projektu je rovněž soutěž pro pracovnice školních jídelen jindřichohradeckých základních a  mateřských škol, která se v  letošním roce uskutečnila v  Jindřichově Hradci již potřetí. Vedoucí školních jídelen a  kuchařky z  jindřichohradeckých základních a  mateřských škol předvedly své kuchařské umění na  vysoké profesionální úrovni a porota měla velmi těžký úkol. Všechny pokrmy lákaly k ochutnání a na první pohled bylo vidět, že byly připraveny s láskou k dětem. Projekt se zaměřuje i  na  žáky a  na  výchovu ke zdravému životnímu stylu. Letos se již podruhé prezentovali žáci se svými pedagogy a rodičům i široké veřejnosti připravovali velmi chutné pokrmy.

jaksevarizdravi - soutěž kuchařek MŠ 2018 - porota s vítězným týmem z 1. MŠ J. Hradec

V letošním roce se základní školy z Jindřichova Hradce a okolních měst a obcí budou prezentovat v  rámci projektu „Jak se vaří zdraví“ na  Gastrofestu v  Českých Budějovicích. K programu přispějí kuchařky ukázkou svého gastronomického umu a  se stejnou láskou, jakou vaří dětem, připraví kuchařky z  jednotlivých základních škol soutěžní pokrmy. Soutěžit budou dvoučlenné týmy ze školních kuchyní. Téma bude libovolné, jejich úkolem bude připravit pokrm vhodný svou skladbou pro školní stravování. V porotě budou zastoupeni ti nejpovolanější, a sice žáci základních škol. Kromě kuchařek budou mít možnost prezentovat svůj zájem o  gastronomii i žáci základních škol, kteří budou připravovat pokrmy po  celou dobu konání gastronomického veletrhu a budou nabízet návštěvníkům připravená jídla k ochutnání. Věřím, že pavilon věnovaný školnímu stravování bude mít co nabídnout jak odborníkům, tak široké veřejnosti.

PhDr. Jitka Čechová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Jindřichův Hradec

Termín konání soutěže Jak se vaří zdraví: 22.—24. listopadu 2018, Výstaviště České Budějovice během veletrhu Gastrofest Máte zájem se soutěže zúčastnit? Své přihlášky zasílejte do konce října na e-mail: cechova@jh.cz

jaksevarizdravisoutez ZŠ 2016 (5)