Kompostéry a školní jídelny

Spread the love

O praktické zkušenosti s používáním elektro kompostéru firmy Group4Solutions se v rozhovoru podělila ředitelka Hana Mikaušová z jihomoravské Základní a mateřské školy v Lelekovicích.

Hana Mikaušová 300wJak souvisí vize vaší školy s investicí do elektrického kompostéru?
Náš vzdělávací program je zaměřený na environmentální výchovu. Vycházíme z tradic venkova, kde byli lidé zvyklí žít a pracovat v souladu s přírodou. V každé chalupě bylo o zbytky postaráno a nic se nevyhazovalo bez užitku. Právě tyto tradice a způsob myšlení chceme zprostředkovat našim dětem.

Co si myslíte o současném přístupu ke gastroodpadu?
Svážení a likvidace gastroodpadu není v souladu s naší filozofií, protože tím vzniká ekologická zátěž. Také je potřeba si uvědomit, že s ním pořád pracují lidé, kteří se tak vystavují zdravotnímu riziku. My chceme dětem ukázat, že to jde i jinak. Díky zařízení na redukci a recyklaci gastroodpadu jim předvedeme, jak se během jediného dne přemění kuchyňské zbytky na organické hnojivo. To pak využíváme na školní bylinkové zahrádce, kde se děti učí pěstovat rostliny a velice dobře chápou princip nulového odpadu. Je úžasné pozorovat, jak se v malém kompostéru transformují zbytky do hmoty připomínající hlínu. Zbude hrstička něčeho, s čím příroda nemusí zápasit. Věřím, že tak vedeme děti k zodpovědnosti a šetrnému přístupu k životnímu prostředí.

Jak vás napadlo pořídit si elektrický kompostér?
Společně s vedoucí školní jídelny jsme hledali jiný způsob likvidace gastroodpadu a na internetu jsme objevili toto inovativní zařízení, které řeší i živočišnou kategorii číslo tři. Nejprve jsme si nechali vše ukázat a také jsme požádali o konkrétní řešení pro naši školu. Nadchla nás funkčnost a jednoduchost stroje, tak jsme si propočítali jeho návratnost a měli jsme jasno. Místo zapáchajících nádob a vysokých poplatků za svoz a likvidaci kuchyňských zbytků jdeme cestou jejich druhotného využití na školní zahradě.

Co u vás pořízení kompostéru změnilo?
V prvé řadě si ceníme jednoduchosti, čistoty a hygienizace provozu elektrického kompostéru. Také nám odpadla poměrně složitá administrativa kolem gastroodpadu. Inspirujeme teď nejenom náš personál a děti, ale snažíme se předávat zkušenosti i okolním vesnicím.

Zdroj: Moderní jídelna, prosinec 2020