Krize urychlila digitalizaci firmy

Spread the love

Pořadatelé výstav, veletrhů či kongresů tento rok kvůli pandemii zažívají ekonomické zemětřesení. V lepším případě jsou akce překládány na podzim či příští rok. Nejde jen o to, situaci ustát, ale zamyslet se také nad novým modelem podnikání, který bude profitabilní rovněž v online prostředí. O digitalizaci kongresů jsme hovořili s Lenkou Žlebkovou, generální ředitelkou Kongresového centra Praha (KCP).

Jak se Kongresové centrum Praha vypořádává s dopady pandemie?

Tuto situaci nemohl nikdo očekávat, takže se s ní snažíme vyrovnat, jak nejlépe to jde. Soustředíme se na minimalizaci ztráty radikálním snížením nákladů a hledáním nových obchodních příležitostí formou inovativních řešení.

Řada akcí musela být zrušena či odložena. Podařilo se vám najít cestu, jak snížit ztráty?

Ano, jedním z  těch výše zmiňovaných inovativních počinů je třeba virtuální studio (PCC live TV studio), které je možné mimo jiné využít na  hybridní meetingy, kdy je část účastníků připojena na dálku a  část přímo na  místě. Umíme jej navíc třeba propojit s autokinem s led obrazovkou před KCP a  propojit tak konferenci případně s promítáním filmu.

Na post generální ředitelky jste nastoupila tento rok v březnu před vypuknutím koronaviru. Do jaké míry byly vaše invence pozastaveny či podpořeny?

Musím říct, že lepší start v  nové funkci jsem si opravdu nemohla přát (smích). Jsem ale ráda, že velké projekty, za které jsem dlouhodobě bojovala ještě z pozice obchodní a marketingové ředitelky, jako je třeba výstavba Nové haly, stále běží, stejně tak i  projekt revitalizace garáží na jihu. Krizí se urychlila např. také digitalizace firmy.

Na koho nyní cílíte své služby? Změnilo se nějak portfolio vašich obchodních partnerů?

V  nové situaci zase nejsme tak dlouho, aby se naše portfolio nějak zásadně proměnilo. Z  krátkodobého hlediska se budeme muset více soustředit na lokální trh, nicméně doufáme, že budeme moci v budoucnu organizovat opět mezinárodní kongresy. Naše nová nabídka PCC live TV studia je vhodná pro vedení lokálních korporátních společností, mohou takto prezentovat nové projekty, produkty pro klienty a zaměstnance, případně uspořádat debatu s přímým přenosem apod.

Kdy se KCP otevře pro první kongresy?

Co se týče mezinárodních kongresů, jsou nové termíny ještě v  jednání. Některé možná proběhnou ještě letos na  podzim v menším měřítku, než je běžné, ale spousta z  nich byla přeložena na  příští rok. Jedná se často o akce, které se každý rok konají v jiné zemi a plánují se často i 5 let předem. Menší lokální konference již probíhají od  konce května. Hostili jsme např. konferenci Ústavu zdravotnických informací a  statistiky ČR, kdy na  místě bylo 100 účastníků a  online bylo připojeno dalších 300. Byli jsme potěšeni, že do  nás právě ÚZIS s  hygieniky a  epidemiology vložil důvěru vzhledem ke všem současným mimořádným bezpečnostním a  hygienickým opatřením, které je potřeba při organizování akcí dodržovat.

Některé prognózy poukazují na to, že ekonomika se zotaví příští rok. Jak to vidíte v KCP?

Pokud se situace bude dále uklidňovat a  dojde k  úplnému rozvolnění všech opatření, pak se domnívám, že budeme během následujícího roku schopni ztráty částečně dohnat. Kongresy se naštěstí opravdu ve  větším procentu překládaly a nerušily. Vše nicméně záleží na tom, jak se epidemiologická situace bude vyvíjet.

Kongresové centrum Praha profituje z krátkodobých i dlouhodobých pronájmů. Máte k dispozici ještě další ekonomické pilíře?

Ano, třetím významným pilířem je příjem hotelu Holiday Inn, který tvoří zhruba třetinu všech našich příjmů. V roce 2021 by mělo v  hotelu vzniknout tzv. Open Lobby, koncept, který kromě našich ekonomických očekávání naplní společnou vizi KCP a hotelu o příjemném místě, kde se budou potkávat nejen delegáti kongresů, ale i široká veřejnost a běžní turisté. Doplňkovým pilířem jsou pak i  výnosy z parkingu.

Svět horeca, červenec 2020

Foto: KCP