Kvalitní konvenience, které kuchaři ocení

Doby se mění a to, čemu se dříve říkalo polotovar, se dočkalo nového označení konvenience. Pod tímto elegantním názvem se však neskrývá pouhé pozlátko v podobě původních, a ne vždy kvalitních surovin tak, jak si je možná pamatujeme z dřívějších dob. Současnost v gastro průmyslu se naopak vyznačuje širokou a dostupnou nabídkou skutečně kvalitních a výborných produktů, které nemají se zaběhlým významem slova „polotovar“ společného téměř nic.

Polotovary mohou být zdravé. Napadlo by někdy někoho, že je něco takového možné říci? Na odpovědi nezáleží. Důležité je, že nyní je kladná. Ano. Skutečně dnes můžeme s čistým svědomím prohlásit, že polotovary, nebo chcete-li konvenience, dnes poměrně slušně a snadno zapadají do konceptu zdravého životního stylu, jehož trend s každým uplynulým obdobím nabývá na intenzitě. Podle toho lze skutečně konstatovat, že o  polotovarech můžeme uvažovat jako o plnohodnotných potravinách a  zapomenout na dřívější doby, kdy mnohem spíše než dobré a  kvalitní jídlo představovaly nouzové řešení pochybné kvality. Jako všude je však i zde třeba oddělovat zrno od plev.

Není polotovar jako polotovar

Polotovar dnešní doby není polotovar, ale konvenience. Nový výraz není neopodstatněný. „Již samotný výraz polotovar zavání něčím nedobrým,“ říká Jan Kratina z  marketingového oddělení společnosti Bidfood. A zahrnuje širokou škálu produktů. De facto můžeme říci, že všemu, čeho se lidská ruka dotkla, můžeme říkat polotovar. Ať už se jedná o  prané brambory, vyfiletované ryby nebo hotové knedlíky. To, co dělá konvenienci konveniencí, o  kterou budou mít zájem profesionální kuchaři, je složení. „Jde o to odlišit kvalitní polotovar od záhadné směsi éček a chemických sloučenin, která se za takový produkt pouze vydává,“ vysvětluje Kratina. Kvalitní konvenienci tedy nenajdete, když smícháte nějaký prášek s trochou vody, abyste výslednou směs povařili a  tvrdili, že snadno a  rychle získáte skvělou polévku plnou čerstvé zeleniny. „Je potřeba pátrat a ptát se na trhu po opravdu kvalitních polotovarech na čistě přírodní bázi,“ informuje Jan Kratina a  dodává: „Ty pak lze jednoznačně nazývat plnohodnotnými potravinami.“ Dobrá zpráva je, že na trhu je dnes dostupná skutečně velmi široká nabídka kvalitních produktů tohoto typu. „Celá řada polotovarů je připravována podle tradičních receptur a stejným způsobem, jak si je připravíte i vy doma,“ zmiňuje Kratina.

Konvenience jako surovina, kterou ocení nejen kuchaři

„Konvenience pro mě představuje nabídku výrobků, které jsou oproti běžným potravinovým výrobkům o  úroveň výše právě díky lepšímu a kvalitnějšímu zpracování a použití kvalitních surovin,“ říká Kristýna Pecinová z marketingového oddělení společnosti Tatra. „A Tatra mezi ně rozhodně patří. Především díky novému produktu Ochucená tvarohová náplň s vanilkovou příchutí,“ dodává s úsměvem. Samotná skutečnost kvality zpracování pak má podle ní za následek snadnější a  pohodlnější vaření s  těmito výrobky, jejich výslednou kvalitu, a  především spokojenost konzumentů a  také odborníků v gastronomii, jako jsou třeba profesionální kuchaři. Společnost Tatra si v tomto ohledu stojí více než slušně. Nejen co se konveniencí týče. „Naše výrobky jsou z  hlediska kvality dlouhodobě na velmi vysoké úrovni. Mimo jiné to dokazuje i dlouhodobá spokojenost našich zákazníků, a to jak v odvětví gastronomie, tak z řad řetězců,“ říká Pecinová a pokračuje: „Můžeme zmínit také export do celého světa, originální receptury a zastoupení v téměř všech velkoobchodech v ČR, které výrobky značky Tatra požadují. Toto vše dokazuje, že s důrazem a důsledností na vysokou kvalitu jdeme tím nejlepším směrem.“

Jde o to odlišit kvalitní polotovar od záhadné směsi éček a chemických sloučenin, která se za takový produkt pouze vydává. Jan Kratina