Lékárničky nejen do školních kuchyní i jídelen

Spread the love

Je důležité, aby personál školy v kuchyni, ale i malí strávníci byli v případě nutnosti co nejrychleji ošetřeni a zkrátili dobu rekonvalescence. Díky unikátnímu návodu formou obrázků je jakákoliv aplikace přípravku nebo částí lékárničky od firmy Chytré lékárničky CZ vhodná jak pro cizince, tak jakéhokoliv zaměstnance v provozu a odpadá tak stres s používáním a správné aplikace. Jak funguje tento systém švédské značky Cederroth, vysvětluje pro speciál Moderní jídelny obchodní zástupkyně firmy Lenka Sedláčková.

Čím jsou vaše lékárničky zajímavé a proč jsou chytré?
Začala bych tou chytrostí, neboť s tím právě souvisí zajímavost. Tyto lékárničky v sobě skýtají spoustu důležitých aspektů. Když je dáte dohromady, vždy dojdu ke stejnému závěru, že jsou hlavně chytré… Jsou velmi dobře viditelné svou zelenou barvou, takže i uživatelé, kteří nejsou zasvěceni do umístění lékárničky, hned uvidí, kde se nachází. Dále je velmi rychle aplikovatelná, to znamená, že každý produkt má v lékárničce své místo a při otevření nebo u lékárničky na zdi hned pod průhledným krytem vidíte, kde se právě daný produkt, který k ošetření potřebujete, nachází. Každá náplň je označená obrázkem, který je zároveň  obrázkovým návodem k použití, takže by jej měl umět použít i ten, kdo zrovna nemá zdravotní praxi v malíku. Když produkt použijete, vidíte číslo artiklu, podle kterého je možné opět náplň objednat a doplnit.

Takže poskytujete ještě další služby kromě prodeje lékárniček?
Ano, samozřejmě. Lékárničky doplňujeme na základě objednávky a všem zákazníkům hlídáme expirace produktů. Ta je celkem dlouhá (4 roky), takže není nutné produkty měnit například každý rok a stresovat se tím, že když přijde kontrola z vedení nebo auditu BOZP, že by provozovnu popotahovali za prošlé a nedokonalé vybavení.

Teď se nabízí otázka, jak je to právě s legislativou a kontrolou tohoto vybavení?
No, to je trošku oříšek… Narozdíl od silničního provozu, kde obsah lékárničky stanovuje vyhláška ministerstva dopravy, není obsah firemní lékárničky přímo stanoven. Vybavení lékárniček se řídí pouze nepřímými instrukcemi platné podle zákoníku práce a dalších předpisů BOZP, které uvádějí, že zaměstnavatel má povinnost zajistit, aby pracoviště byla vybavena, v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím závodní preventivní péči, prostředky pro poskytnutí první pomoci a pro přivolání zdravotnické záchranné služby. Takže není jasně dáno, co má lékárnička obsahovat, ale je nutné poskytnout první pomoc na své provozovně či pracovišti. Tímto ale zaměstnavatel, pokud si nezajistí dostatečnou výbavu pro první pomoc, riskuje spoustu negativních dopadů. Dle našich zkušeností, většina zaměstnavatelů ať ve státním sektoru tak v soukromém se snaží předcházet problémům a zajistit ideální vybavení pro zásah v případě úrazu na pracovišti.
Naše lékárnička právě umožní rychlou aplikaci a péči, což může ovlivnit rychlou léčbu a krátkou rekonvalescenci pro návrat zaměstnance do pracovního procesu.

Chápu, že nějaké vybavení je tedy potřeba také podle velikosti provozovny a počtu zaměstnanců. Nabízíte tedy více druhů lékárniček?
Ano, máme k dispozici lékárničky od nejmenšího a základního vybavení, například kapsičky na školní výlety, menší kufříky pro kanceláře či hotelové recepce až po velké kufry do výroby či nástěnné stanice první pomoci, kde je už obsah bohatší a právě přizpůsobený větším provozovnám a jejich potřebám v případě poranění – první pomoc, pořezání, popálení, pohmoždění, výplach očí a podobně.