Lidé, bděte! A šetřte

Gastronomické podniky patří svou spotřebou energií k těm, které tyto položky zatěžují nejvíce. Nicméně i v tak náročném prostředí se dá velmi výrazně ušetřit a investovat tyto prostředky do jiné sféry potřeb společnosti. Energetických úspor lze docílit zateplením, používáním nových energeticky úsporných spotřebičů místo těch zastaralých, ale i účinnějšími kotly pro vytápění. Největší spotřeba energie energií nastává samozřejmě s příchodem zimy. I z toho důvodu nám peníze vložené do snížení spotřeby energie na vytápění vlastně do budoucna vydělají.

Firmy se nicméně nechovají racionálně. Podle nedávného průzkumu AMSP ČR a energetické skupiny RWE malé a střední podniky energetické náklady většinou aktivně neřídí, přestože vidí v úsporách energie potenciál. Překvapivé je to, že nemají jasno ani v nabídce, ani v konečné efektivitě úsporných opatření.
Největší potenciál úspor energií vidí malé a střední podniky v aplikaci nových postupů s využitím již dostupných technologií. Aby nějakou energii uspořily, firmy si osvojily některé nové technologie, nejčastěji využívají termoregulace a LED osvětlení. Společnosti, které utratí za energii přes 4 miliony korun ročně, se již orientují v sofistikovanějších řešeních, jako jsou např. on-line měření spotřeby energií. A kde lze tedy ušetřit v gastronomických provozech?

Vytápění, ventilace a klimatizace

Vytápěcí systém a zejména ohřev vody sebere v podniku až 40 procent veškerého využití energie. Prvním a často opomíjeným problémem v této části, je nedostatečná údržba a pravidelné servisní prohlídky všech zařízení. Dalším důležitým prvkem pro optimalizaci výdeje energií jsou funkční termostaty ve všech prostorách provozu, tak aby se efektivně zabránilo přetopení a následně zbytečné ztrátě tepla. Vhodné je nastavit automatický časovač, který bude regulovat teplo v různých částech budovy v jiných časech. Rovněž pozor na digestoře. Mějte je v provozu, pokud je to nutné. Odsávají totiž nejenom pachy, ale i teplo. Klimatizace jsou v současné době velmi nadužívané a jsou jedním z hlavních problémů neúsporných podniků, které jsou schopny nechat přístroje zapnuté i v relativně normálních venkovních teplotách mezi 24 až 26 stupni Celsia.
Ohřev vody a její následné uchovávání v potřebné teplotě se jeví jako snadný úkol, nicméně pro následné využití se udává hodnota 60 stupňů Celsia jako optimální užitkové teplotě. Přizpůsobte tomu daný výdej energie. Firma Miele jde zase o něco dál. Ještě větší potenciál úspor u jejich praček a sušiček se skrývá v alternativních způsobech ohřevu vody. Tak lze sušičky H2O levně vyhřívat pomocí horké vody, která se získá například solárním ohřevem, dálkovým vytápěním, zbytkovým teplem z prádla nebo jako vedlejší produkt při chlazení kogenerační jednotky. Teplá voda ohřívá prostřednictvím topných spirál procesní vzduch v sušičkách. Sušicí programy byly speciálně optimalizovány pro použití při nižších teplotách procesního vzduchu, což je šetrné k prádlu.

Aha!
Kogenerační jednotky jsou vysoce sofistikovaná technologická zařízení určená ke společné výrobě elektřiny a tepla. Jedná se spojení spalovacího motoru, generátoru, soustavy tepelných výměníků a řídicího systému, který umožňuje jednotky řídit jak místně, tak i dálkově pomocí PC, přes Internet nebo třeba přes mobilní telefon.

Osvětlení

V současné době již je standardním vybavením podniků již zmíněné osvětlení LED, které dokáže ušetřit až 80 procent energie oproti standardním žárovkám. V tomto případě se nebojte i vyšších vstupních nákladů, úspora je poté opravdu znát.

Chlazení

Chladicí systémy jsou rovněž podstatnou částí, v které lze ušetřit na energiích. Stačí přitom pravidelně kontrolovat těsnění u dveří, které by měly navíc zůstat co nejvíce zavřené. Optimalizovat i rozložení potravin, které je nutné mít chlazení a uskladnit mimo takové, které není nutné chladit. „Vzhledem k tomu, že klimatizační a chladicí systémy pracují ve velmi dlouhých cyklech, úspora energie je v této oblasti velmi znatelná. Nicméně jsou zde značné rozdíly mezi jednotlivými aplikacemi. Například velké kondenzátory, které jsou obvykle umístěny vně budovy samotného provozu, mají odlišné požadavky na ventilátor, než jsou třeba u chladících pultů a boxů. Je proto nutné hledat zařízení s vysokou životností v kombinaci s nízkou hlukovou hladinou,“ uvádí Aleš Jakubec ze společnosti ebm-papst. I pro tento případ platí, že by se na těchto zařízeních nemělo šetřit.

Dále čtěte v tištěné či online verzi Svět HG Listopad-prosinec 2016 Zde