Lidl a Skutečně zdravá škola se zasadí o lepší stravování dětí ve školních jídelnách

Společnost Lidl zahájila v březnu 2022 spolupráci s programem Skutečně zdravá škola. Cílem této spolupráce je pomáhat vytvářet kulturu zdravého a udržitelného stravování ve školách. Součástí této spolupráce je i grantová výzva na výstavbu jedlých školních zahrad. Projekt počítá se zapojením dětí, pedagogů i zaměstnanců školních jídelen.

Skutečně zdravá škola představuje komplexní celoškolní program zdravého a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si je vychutnat a naučily se, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Každá mateřská nebo základní škola, která má zájem získat certifikaci Skutečně zdravé školy, musí naplnit řadu kritérií. Jsou to např. Angažovanost a kultura stravování, Kvalita jídla a místo jeho původu, Vzdělávání o jídle a stravování nebo Místní společenství a spolupráce. Školy, které tuto certifikaci získají, mají kvalitnější školní stravování a pomáhají dětem a žákům rozvíjet praktické klíčové dovednosti, jako je vaření, pěstování a výběr vhodných potravin z hlediska zdraví i udržitelného rozvoje.

A jak tato spolupráce vznikla? V současném světě, kde významnou roli hraje rychlé stravování, děti často ztrácí přehled o základních principech zdravého stravování. Cílem projektu je pomoci dětem vytvořit zdravé stravovací návyky a poskytnout jim možnost nutričně kvalitnějšího stravování ve školách. „Společnost Lidl si dlouhodobě uvědomuje význam zdravého stravování ve školách. Činnost programu Skutečně zdravá škola jsme se rozhodli podpořit z několika důvodů; děti se v něm učí základům zdravého stravování, nechybí v něm ani osvěta ohledně plýtvání potravinami, využívání sezónní zeleniny a ovoce nebo zapojení školy do dění v místní komunitě. Děti se dále zaměří na to, jakou péči vyžaduje jedlá zahrada a které druhy zeleniny a ovoce jsou v rámci podmínek České republiky nejvhodnější na pěstování. Školní jídelny získají díky tomuto projektu možnost proškolení ohledně přípravy zdravějších variant pokrmů,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Foto: Lidl