Soutěž je i letos obohacena o sociální rozměr. Děti připraví zdravé pohoštění, o které se podělí s lidmi ze svého okolí a udělají jim radost společným stolováním.

„Může to být osamělá paní ze sousedství, dědeček v domově důchodců či dlouhodobě nemocný spolužák. Budeme rádi, když si letos děti dají práci nejen s receptem a přípravou pohoštění, ale i s nápadem na obdarování, doplňuje zadání Eva Nepokojová, manažerka Zdravé 5.

Speciální kategorii mají i týmy zaměstnanců Alberta s dětmi

Kategorie Finále Zdravé 5Do soutěže se mohou zapojit tříčlenné týmy v 5 kategoriích. Soutěžní disciplínou je zdravý a nutričně vyvážený pokrm vhodný jako svačina. Recept společně s fotografiemi z přípravy a předání pohoštění včetně obhajoby výběru obdarovaného mohou týmy v čele s pedagogy přihlásit na www.zdrava5.cz do 8. dubna 2018.

Hodnota pokrmu pro 4 osoby by se měla pohybovat kolem 100 korun. Nákup surovin v této hodnotě pro jeden tým nahradí školám Zdravá 5 pomocí nákupní poukázky do obchodů Albert.

Odborná porota bude hodnotit nejen nápaditý recept, složení pokrmu a lákavý vzhled, ale i myšlenku, jak týmy naloží s připraveným pohoštěním. Ze všech týmů přihlášených do regionálního kola vybere 5 nejlepších z každé kategorie z celé České republiky. Ty se utkají ve finále začátkem června v Praze, kdy v porotě zasednou také známé osobnosti. Na celkové vítěze ze všech kategorií čeká i letos speciální zážitková odměna.

Soutěž má i sociální rozměr

Recept soutěžního pokrmu by měl být nutričně vyvážený podle zásad výživového talíře, se kterým se děti seznamují na lekcích Zdravé 5. „Propojení sociálního a výživového tématu je logickým vyústěním klíčových aktivit Nadačního fondu Albert, který se dlouhodobě věnuje podpoře zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a financování projektů vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin,“ doplňuje Eva Nepokojová.

Finále Zdravé 5 je vyvrcholením aktivit pod hlavičkou Zdravé 5. Odborní lektoři projektu navštěvují po celý školní rok školky a školy, ve kterých seznamují děti zábavnou formou se zásadami správného stravování. Nadační fond Albert poskytuje školám všechny své projekty zdarma. Více o pravidlech a termínech soutěže naleznete na www.zdrava5.cz.