Nedostatek profesionálních řidičů ohrožuje logistiku.

Nedostatek profesionálních řidičů se stává hlavním problémem celého odvětví logistiky. Podle údajů Světové banky chybí řidiči nákladních automobilů v celé Evropě – jen v Německu jich schází asi 45 tisíc. Společnost Hödlmayr, jako jeden z největších evropských specialistů na automobilovou logistiku, usiluje o zvýšení atraktivity řidičské profese a považuje v této souvislosti za nezbytné, aby se v tomto úsilí spojili všichni dopravci.

Neomylným znamením, že se situace v nejbližších letech ještě zhorší, je současná věková struktura řidičů: dvě třetiny řidičů nákladních automobilů jsou starší čtyřiceti let, z nich dokonce každý třetí je ve věkové kategorii 51–60 let. Během deseti let tak většina těchto dnešních padesátníků zmizí z pracovního trhu.

Pokud se nám nepodaří v krátkém čase získat dostatek nových uchazečů, kteří by se této profesi naučili a zdokonalili se v ní, jsme ve střednědobém horizontu odsouzeni ke skutečnému fiasku. Žádné hospodářství na světě se totiž bez funkční logistiky nemůže rozvíjet,“ prohlásil Johannes Hödlmayr, generální ředitel společnosti Hödlmayr. Podle tohoto zkušeného odborníka v oboru a jeho kolegů zastávajících nejrůznější pozice v logistice je nejvyšší čas přijmout balíček opatření, který by zlepšil image řidičské profese.

Úkol pro všechny zúčastněné

Kromě čistě materiálního zabezpečení je nezbytné zlepšit řadu dalších aspektů – vnímání této profese, chování k řidičům a pracovní podmínky. „Pokud někdo nechává čekat řidiče dlouhé hodiny na vykládku, aniž by mu umožnil odskočit si na toaletu, dává mu jasně najevo, že si jej nijak neváží. Logistické společnosti stejně jako jejich zákazníci by měli umět takové situace řešit,“ zdůrazňuje pan Hödlmayr.

Image silničních pilotů

Kromě toho je úplně zcestné považovat řidiče nákladního automobilu za nějakého pomocného dělníka. Zejména s ohledem na budoucí vývoj a nadcházející technologické změny. S nástupem autonomního řízení nákladních automobilů se řidičská profese výrazně změní. Řidič už nebude mít výhradně na starosti řízení vozidla, ale bude během pracovního dne řešit řadu nových úkolů,“ předpovídá generální ředitel společnosti Hödlmayr, který přirovnává řidiče nákladních automobilů k silničním pilotům.

Jako neustále rostoucí rodinná firma s mezinárodní působností nabízíme našim spolupracovníkům a spolupracovnicím stabilní základ, který je v dnešních časech neustálých změn tak potřebný. Snad nikdy v minulosti nemělo slovo „spolehlivost“ takový význam, jako má dnes,“ říká Eva Kaňovská, ředitelka české pobočky společnosti Hödlmayr.

Johannes Hödlmayr

Moderní flotila

Společnost Hödlmayr získává body také jednou z nejmodernějších flotil nákladních automobilů v Evropě. „Průměrné stáří našich vozidel je 3,7 let, přičemž v našem oboru je celkový průměr přes sedm let,“ informuje paní Kaňovská. V současné době provozuje společnost Hödlmayr International AG celkem 780 speciálních transportérů pro převoz vozidel – 99 procent z nich splňuje emisní normy Euro 5 nebo Euro 6.