Obědy opět zdražují

Spread the love

Průměrná cena poledních meníček opět na vzestupu. Meziroční srovnání 2019/2020 vykazuje změnu ve výši 6,3 Kč, což odpovídá (+5,3 %). Tak vyplývá z analýzy obědového serveru menicka.cz. Ten ve svém pravidelném bilancování zohlednil svou databázi – téměř 5000 gastronomických provozoven napříč Českou republikou.


Pro rychlé srovnání:

– 2019/2020 růst o 6,3 Kč (+5,3%)

– 2018/2019 růst o 6,7 Kč (+5,9 %)

– 2017/2018 růst o 5,1 Kč (+4,8 %)

– 2016/2017 růst o 10,3 Kč (+10,2 %)

Ze sledovaných metrik vychází, že nejlevněji se naobědváte v Karlovarském (107,7 Kč) či Plzeňském kraji (115,3 Kč). Ostatně, stejně tomu bylo i v minulém roce 2019. Prvenství opět uhájila Praha (Praha 1 – Praha 10). Zde budete muset sáhnout do své kapsy nejhlouběji (128,9 Kč). Druhý nejdražší oběd na Vás čeká v Královehradeckém kraji (125,0 Kč). Třetím v pořadí je Olomoucký kraj (121,8 Kč).

Nejvyšší meziroční změna byla naměřena v Pardubickém kraji (+ 10,3 Kč), což odpovídá nárůstu 8,5 %. Naopak nejnižší rozdíl byl zaznamenán v Karlovarském kraji (+3,8 Kč), tj. 3,5 %. Tak jako v minulém roce, i letos je překvapením Praha, kde je meziroční navýšení cen pod celorepublikovým průměrem (+5,2 Kč), tj. 4,0 %.

„V meziročním srovnání hodnoty nevykazují žádné extrémní výkyvy. Čísla prakticky kopíruji růst cenové hladiny let minulých. Co je však ze sledovaných metrik evidentní, je timing vládních restrikcí, tzn. zavírání a opětovné otevírání gastronomických provozoven. V těchto intervalech jsme zaznamenali zvýšenou cenovou volatilitu,“ uvedl spoluzakladatel portálu menicka.cz Jakub Lukáš.

„Letošní rok byl opravdovým unikátem. Gastronomický obor paralyzovala pandemická opatření, která mají a nadále budou mít nedozírné důsledky. Segment se ocitá nad propastí, ale pochopitelně nejenom on. Věřím, že v roce 2021 se situace stabilizuje a celý Svět se vrátí do normálu,“ doplnil za menicka.cz Jakub Lukáš.

Zdroj, foto: menicka.cz