Obsazenost pokojů i ziskovost hotelové skupiny Orbis nadále roste

„Na úspěšný rok 2015 navazuje hotelová skupina Orbis výbornými obchodními výsledky také v prvním čtvrtletí roku 2016. Skupina Orbis se i nadále zaměřuje na tři hlavní pilíře: Lidi – důraz na kvalitní zaměstnance a také hosty, jejichž spokojenost je pro nás velmi důležitá, dále Výkon – posun k nejvyšší kvalitě našich služeb a Portfolio – rozšiřování hotelové sítě v regionu,“ řekl Gilles Clavie, prezident a CEO společnosti Orbis S.A.

Finanční a provozní výsledky

Příjmy skupiny Orbis se za 1. čtvrtletí 2016 zvýšily na 56,8 milionu EUR, což představuje navýšení o 7,9 % v porovnání s výsledky stejného období předchozího roku. EBITDAR skupiny činil 11,8 milionů EUR a provozní zisk (EBITDA) 6,1 milionu EUR, což představuje výrazný nárůst o 1,9 milionu EUR v 1. čtvrtletí roku 2016.

RevPAR (Revenue per Available Room) v prvním čtvrtletí roku 2016 vzrostl o 8,1 % na 26,2 milionů EUR. Tohoto výsledku bylo dosaženo především kvůli navýšení ARR (Average Room Rate), který činil 47 EUR a představuje nárůst o 4,1 %. Míra obsazenosti činila 55,8 % (nárůst o 2,1 pp v porovnání se stejným obdobím loňského roku). Navýšení provozních ukazatelů bylo pozorováno ve všech zemích východní Evropy, kde skupina Orbis provozuje hotely.

 

Rozvoj portfolia & Asset Management

V prvním čtvrtletí 2016 byla skupina Orbis velmi aktivní v rozvoji své sítě. Společnost uzavřela 5 nových dohod o správě hotelů, které se nacházejí ve Varšavě, Budapešti a Sofii. V nejbližší době přibude do sítě Orbis 705 pokojů. Dále se v roce 2016 připojí ke skupině
7 nových hotelů (dalších celkem 702 pokojů) na základě již podepsaných franšízových dohod. Kromě těchto franšízových dohod a dohod o správě hotelu plánuje skupina Orbis dokončení vlastního developerského projektu – Mercure Kraków Staré Město (200 pokojů)
a ibis Gdaňsk (120 pokojů), které budou otevřeny ve druhé polovině letošního roku.

V souladu s plánem pro správu aktiv dokončila skupina v 1. čtvrtletí transakci odkupu dvou pronajatých hotelů – Mercure Budapest City Center a ibis Square Budapest Heroes. Tento krok umožňuje snížit náklady na leasing a zefektivnit hotelový management. Některé další odkupy mohou nastat v budoucnosti. S cílem optimalizace aktiv podepsala společnost Orbis také předběžný prodej a povolení franšízového odkupu u hotelu Mercure Mragowo Resort & Spa. Tento hotel je již provozován novým investorem.

Celkový CAPEX ve výši 33,1 milionu PLN doplnit EURA byl vynaložen v průběhu prvního čtvrtletí na financování odkupu, developerské projekty a modernizaci. 3,2 milionu PLN doplnit EURA bylo vynaloženo na financování a modernizaci hotelů vlastních developerských projektů.

 

Provozní výkonnost a dobré cash flow podporované stabilně pozitivními předpověďmi do blízké budoucnosti umožnily správní radě vydat doporučení na výplatu dividend ve výši 1,5 PLN doplnit EURA za akcii.

Věříme, že výborný start, jaký se podařil v prvním čtvrtletí, bude pokračovat i v průběhu celého roku 2016 a my budeme podávat výsledky, které budou zajímavé i pro naše akcionáře,“ shrnuje Gilles Clavie.