PAVLOVÍN – z malého vinařství klenotem mezi moravskými vinaři

Historie vinařství, které zraje jako dobré víno

Byla doba, kdy firmu tvořili jen tři moravští starousedlíci, rodáci z Velkých Pavlovic, kteří se rozhodli věnovat se výrobě vína. Na počátku devadesátých let nejprve zpracová- vali hrozny od drobných vinařů, kteří nestačili přebytky sami spo- třebovat. S časem rostlo množství hroznů, přibývaly modernější tech- nologie na výrobu kvalitního vína, vybudovala se nová linka na lahvo- vání a zvětšoval se celý závod. Nyní má vinařství špičkové zázemí pro zpracování a skladování vína. Ny- nějším vlastníkem vinařství Pav- lovín je společnost České vinařské závody, a. s.

Vlastní vinice a zázemí

Vinařství Pavlovín v současné době obhospodařuje již 100 hek- tarů vinic, které se nacházejí v blízkosti střediska a které má v plánu ještě rozšířit na 140 hek- tarů. Nově jsou vysázené odrůdy jako Hibernal, Pálava, Tramín, Rulandské šedé a Solaris. Těšit se také můžete na odrůdy jako Jo- hanniter, Saphira, Malverina, Ca- bernet cortis či Roesler postupně dobývající své místo na trhu. „Ob- hospodařování čím dál větší roz- lohy vinic je samozřejmě náročné, hlavně nové výsadby, než začnou rodit, pojmou spoustu práce a za- tíží ekonomiku. Tohle teď musíme být schopni ustát. Navíc je také nutné zvýšit skladové kapacity díky novým odrůdám. Dívám se na to ale jako na investici do bu- doucna, kdy díky široké odrůdo-

vé základně ve vlastních vinicích uspokojíme to nejširší spektrum zákazníků a hlavně si neustále můžeme sami řídit práci na vini- cích pro co nejlepší hrozny. Mít zdravé hrozny a možnost dělat si vlastní selekci, to je základ pro úspěšné víno,“ říká Ing. Radim Heča, jednatel a gen. ředitel vinař- ství. Sklizeň je zde tak jako ostatní sezónní práce prováděna z části ručně a z části stále se rozvíjející- mi novými strojovými technolo- giemi. Vlastní provozovna vinař- ství s technologickým zázemím

i kancelářemi je v Bohumilicích. Technologie řízeného kvašení, ne- rezové tanky, moderní plnicí linky pro lahve či bag in boxy – to vše je již samozřejmostí. „Snažíme se modernizovat a růst postupně, v dnešní době není nic lehké. Vše musí být samozřejmě podloženo poptávkou po našich produktech, trhu se přizpůsobujeme a s tím souvisí také náš celkový rozvoj. Snažíme se dělat skvělá vína, kte- rá jsou cenově dostupná, a cílem je, aby naše značka Pavlovín byla i nadále oblíbená.“

foto:  www.pavlovin.cz


Warning: Undefined array key "sfsi_mastodonIcon_order" in /data/web/virtuals/309338/virtual/www/domains/svethg.cz/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsi_frontpopUp.php on line 175
error

Líbí se vám příspěvek? Pošlete jej dál :-)