Pozor na alergeny v restauracích

Od 13. 12. 2014 nastane účinnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Povinnost provozovatelů zařízení společného stravování informovat zákazníky o alergenech přítomných v nabízených pokrmech je v České republice zakotvena od roku 2005 a upravuje ji zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Nově je stanovena povinnost informovat zákazníka prokazatelně a písemnou formou. Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vytvořila metodiku pro naplnění tohoto právního předpisu v praxi.

Podstatné je, že směrnice EU ani novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích (účinnost od 1. 1. 2015) ukládá poskytnutí této informace „na vyžádání zákazníka.“ Není tedy nutné uvádět tuto informaci vždy přímo na jídelním lístku. AHR ČR v této souvislosti připravila metodiku pro zařízení veřejného stravování, která byla konzultována jak s Ministerstvem zemědělství, tak Ministerstvem zdravotnictví. Metodika doporučuje tři způsoby zprostředkování informace o obsahu alergenů v pokrmech. Přímo uvedením v jídelním lístku, uvedením na nabídkových vývěskách (např. fastfood a nabídkové tabule umístěné v provozovně) nebo předložením této informace zákazníkovi na vyžádání (formou názvu pokrmů v seznamu, případně předložením receptury s touto informací apod.). V každém případě by měl mít zákazník viditelně (např. v jídelním lístku) uvedeno jak může zákazník tuto informaci získat. Například „Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.“

Soupis alergenů je součástí předmětné novely zákona a obsahuje celkem 14 druhů alergenů.

Původní návrh směrnice počítal s úplným značením nebalených potravin a pokrmů, přičemž jako povinný údaj pro všechny země EU zůstala ve směrnici povinnost označení alergenů, případné rozšíření je na legislativě členských zemí. V ČR byla do zákona zakotvena pouze povinnost základní – tedy označení alergenů.

AHR ČR vnímá tuto směrnici jako další navýšení administrativy pro podnikatele ve veřejném stravování. Dle názoru asociace byla původní povinnost stanovená zákonem na ochranu spotřebitele dostatečná a nebyly zaznamenány žádné zásadní problémy s informovaností zákazníků. Pro usnadnění orientace podnikatelů byla vydána metodika, která je dostupná na www.ahrcr.cz a asociace je připravena pomoci svým členům také bezplatným poradenstvím s implementací novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích