Pro hygienu a úklid nechybí prostředky ani poradenství

Spread the love

Ačkoli jde o mimořádně sledované položky, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a další kontrolní orgány nacházejí stále řadu nedostatků. Svědčí o tom i pohled na web Potraviny na pranýři, který zveřejňuje hříšníky. Od začátku letošního roku je jich opět celá řada a paradoxně v něm figuruje i společnost s názvem Zdravé stravování z jihomoravské Strážnice, zabývající se výrobou a rozvozem jídel.

Mezi letos zjištěné nedostatky tak mj. patří vedle zanedbaného úklidu znečištěné kuchyňské náčiní a nádobí, výskyt škůdců či plísní, ale třeba i poškození stropu, využívání prostor pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin, nefunkčnost toalet, nečistoty na podlaze, nedodržení pravidel uschovávání potravin. Přeloženo do srozumitelného jazyka: vedle neznalosti, která samozřejmě neomlouvá, je to i ignorování stanovených pravidel a lajdáctví.

Výrobci čisticích prostředků jsou dnes totiž zákazníkovi schopni nabídnout vše, co k dodržení hygienických norem i k úklidu potřebuje. A to s ohledem na skutečnost, že v oblasti gastroprovozů se nachází celá řada specifických nečistot, kde běžné úklidové prostředky už nestačí a je potřeba použít speciální profesionální čisticí a dezinfekční prostředky. Umí to nejenom velké nadnárodní společnosti jako např. Henkel, ale i domácí výrobci mají ve své nabídce profesionální a čisticí gastrochemii. Například společnost Everstar ze Šumperku. Její produktová specialistka Veronika Hrbáčková to potvrzuje: „Naše gastrořada zahrnuje prostředky pro ruční mytí nádobí, mycí a oplachové detergenty pro profesionální myčky, prostředky pro úklid veškerých kuchyňských povrchů a spotřebičů, odstranění zaschlých úkapů potravin, mastnoty a připálenin. Tento segment vždy doplňuje dezinfekční oblast a prostředky pro speciální čištění.“

Potvrzuje to také Ing. Jaroslav Jelínek, Ph.D. ze společnosti Alfa Classic, která ve své laboratoři v rámci řady Premium vyvinula i speciální prostředky pro oblast GASTRO: „Zajišťují například účinné odstranění připálenin (konvektomaty, grily, tály, udírny, pánve apod.), neagresivní odstranění mastnoty ze všech povrchů, čištění filtrů digestoří, odstranění minerálních usazenin, mytí a oplach nádobí i běžný denní úklid gastroprovozů. Tyto úklidové prostředky jsou doplněny i o účinné dezinfekční prostředky s atesty akreditovaných laboratoří. V případě zájmu se účinnost nabízených prostředků předvádí přímo u zákazníka v běžných provozních podmínkách. Díky ryze české výrobě a vlastní vývojové základně je možné velmi rychle reagovat i na specifické požadavky zákazníků.“

Mnozí výrobci mají (např. již uvedená společnost Everstar) zaveden systém barevného kódování, který pomáhá při orientaci v použití čisticích prostředků. Byl zaveden globálně, aby se zamezilo přenosu infekcí a kontaminacím. V praxi to znamená, že pokud má úklidový personál červenou utěrku na toaletu, nemůže s ní setřít pracovní prostor. Daná barva uživatele vždy intuitivně navede do dané oblasti úklidu, např. generální, kuchyňské, umyvárenské, sanitární, dezinfekční nebo speciální, bez ohledu na případnou jazykovou bariéru. Nemůže tedy dojít k nevhodnému výběru čisticího prostředku na dané znečištění a tím k trvalému poškození povrchu.

„Řešení úklidu musí fungovat jako celek, není to jen o výběru chemie…“

Prakticky všichni výrobci dnes zákazníkům poskytují odborné poradenství k použití jejich prostředků. A pomáhají jim v případě zájmu i při sestavování hygienických plánů pro jednotlivé kritické body systému HACCP. Plány, které zahrnují použití jednotlivých vybraných prostředků pro dané čištěné místo, slouží i jako doklad pro případnou kontrolu ze strany hygienických pracovníků. Ing. Jelínek z Alfa Classic k této formě poradenství dodává: „V rámci stále se zlepšující spolupráce se zákazníky vytváříme v současné době i nové všeobecně použitelné Hygienické plány, které budou v nejbližší době umístěny na našich webových stránkách.“

Jak poradenství funguje v Zenitu Čáslav, vysvětlila Ing. Michaela Málková: „Zákazník zašle konkrétní poptávku na úklid požadovaného prostoru, například kanceláře nebo sanitárního zařízení. My připravíme podrobný plán úklidu, který na základě čištěného povrchu obsahuje doporučené prostředky, jejich dávkování, popis atd.“

Poradenství je podle slov Veroniky Hrbáčkové samozřejmostí i pro společnost Everstar už od jejího vzniku v roce 1991: „Pro naše klienty bylo, je a bude samozřejmostí. Jsme si plně vědomi, že řešení úklidu musí fungovat jako celek, není to jenom o výběru chemie, ale i o znalostech personálu, technologickém postupu a výběru úklidových pomůcek. Proto vždy vše řešíme přímo u zákazníka v daném provozu a nebráníme se prostřednictvím našich obchodních zástupců sáhnout i do konkurenčních prostředků, pokud daný produkt nenabízíme nebo nesplňuje nároky a požadavky zákazníků. Je pro nás důležité řešení úklidu nastavit správně od samého začátku, pak teprve vše zapadne a klient je spokojen. Pracovně tomu říkáme čistota s úsměvem.“

Zmenšovat ekologickou stopu

Výrobci vývojem stále dokonalejších a efektivnějších prostředků rovněž reagují na potřebu udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Společnost Henkel vypracovala dlouhodobou strategii udržitelnosti, jejímž cílem je to, aby všechny její produkty a postupy byly třikrát efektivnější než dnes. Hodlá tak přinášet „větší hodnotu zákazníkům a zároveň snižovat ekologickou stopu“. O totéž usilují i jiní. Ing. Michaela Málková ze společnosti Zenit Čáslav říká: „V roce 2014 jsme uvedli na trh ekologickou řadu Real green clean, která je otestována akreditovanou laboratoří podle metodiky OECD 301D na biologickou odbouratelnost. Všechny suroviny včetně parfémů a konzervačních látek jsou pečlivě vybrány tak, aby nezatěžovaly životní prostředí a splňovaly požadavky ekocertifikace.“ Stejným směrem jdou i v Alfa Classic: „Při vývoji nových prostředků je prováděn pečlivý výběr jednotlivých surovin tak, aby byly dokonale odbouratelné. Přednost mají tenzidy, které jsou vyráběné z přírodních surovin, například z kokosového oleje.“ Obdobné platí pro Everstar, který sází na uživatelsky přívětivé řešení úklidu Star. Jde o ucelenou řadu čisticích prostředků pro denní úklid, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné ve smyslu CLP, jsou bez výstražných symbolů a mají minimální nároky na ochranné pomůcky.

Vzhledem k tomu, že v rámci EU existuje celá řada „Eko značek“ s různými rozdílnými požadavky, sjednocuje v současné době Evropská chemická agentura tyto požadavky pod jednu celoevropskou „Eko značku“. Také naši výrobci tento vývoj sledují, a jakmile budou zveřejněny konkrétní podmínky a pravidla, jsou podle svých vyjádření připraveni se do něho zapojit.