Ředitel Mattoni 1873 povede Evropskou asociaci výrobců minerálních vod NMWE

Alessandro Pasquale, generální ředitel a majitel firmy Mattoni 1873, byl zvolen prezidentem Evropské asociace výrobců minerálních vod (Natural Mineral Waters Europe, NMWE) se sídlem v Bruselu. Asociace se zaměřuje na ochranu a propagaci přírodních minerálních a pramenitých vod v Evropě. V posledních letech zároveň klade stále větší důraz na udržitelnost podle principů cirkulární ekonomiky.

„Naše odvětví musí chránit cenný produkt, který dodáváme na stůl lidem v celé Evropě. Toho dosáhneme ochranou podzemních zdrojů, podporou biologické rozmanitosti a zavedením principů cirkulární ekonomiky. Výroba pramenitých a minerálních vod má jedinečnou šanci stát se skutečně plně cirkulární. Této příležitosti se musíme chopit, bez odkladu se zaměřit na zavedení účinných a efektivních řešení, a proměnit je v komplexní a funkční systém,“ říká Alessandro Pasquale a dodává: „Součástí musí být i přednostní přístup k našim recyklovaným lahvím, aby bylo možno lokálně uzavřít materiálovou smyčku.“

Alessandro Pasquale reprezentuje již druhou generaci v čele rodinného podniku. Z jedné stáčírny minerální vod v Kyselce u Karlových Varů se firma postupně rozrostla na středoevropskou jedničku v nealkoholických nápojích. Alessandro převzal vedení společnosti od svého otce v roce 2007 a rozšířil rodinný podnik z České republiky do osmi evropských zemí, v nichž vyrábí v 11 závodech a zaměstnává na 3 200 lidí.

O udržitelnost a zavedení principů cirkularity nejen u vlastní firmy, ale v celém nápojovém průmyslu, usiluje Alessandro Pasquale dlouhodobě. V Česku před čtyřmi lety Mattoni 1873 spoluzaložila iniciativu Zálohujme.cz, která prosazuje zavedení plošného cirkulárního zálohového systému na nápojové PET lahve a plechovky. Úsilí Mattoni 1873 o cirkularitu nápojového odvětví bylo korunováno úspěchem letos v lednu na Slovensku, kdy země zavedla plošný zálohový systém a slovenský nápojový průmysl začal uzavírat cirkulární materiálovou smyčku.

Další prioritou v ČR i dalších zemích Evropy je pro Alessandra Pasquale biodiverzita. Mattoni 1873 čerstvě představila s Českým svazem ochránců přírody nový projekt zaměřený na rozšíření druhové rozmanitosti v okolí jejích výrobních závodů. Projekt nazvaný na počest pravnuka původního zakladatele, Motýlí louky Rudiho Mattoni, se zaměřuje právě na motýly.

Foto: Mattoni 1873