Řešení problému s mravenci

Spread the love

V jarních měsících se začínají objevovat v různých objektech nezvaní hosté – mravenci. Jedná se o celou řadu druhů, které můžeme souhrnně nazvat mravenci zahradní nebo mravenci černí. Žijí převážně v přírodě, kde nepůsobí žádné škody, naopak jsou považováni za užitečné. Jakmile se však dostanou do blízkosti obydlí nebo dalších staveb, nastává problém. Při svém hledání zdrojů potravy pronikají do budov, což nám samozřejmě vadí, zejména když se vyskytnou v potravinách. Firma Bayer přišla s novým řešením, které představuje přípravek Maxforce Quantum. Jedná se o nástrahu, která osahuje vedle potravní složky i vodu, která zvyšuje atraktivitu pro mravence. Vlastní účinnost pak zabezpečuje látka imidacloprid, které přípravek obsahuje relativně velmi málo, pouze 0,03%. Tento nízký obsah je zcela záměrný, protože nepůsobí repelentně a nezpůsobí okamžité uhynutí dělnic po příjmu nástrahy. K usmrcení dojde až po 2-3 dnech. To znamená, že mají dostatek času k zanesení nástrahy do hnízd a následné nakrmení královny a larev. Tímto mechanismem je zajištěno, že je likvidována celá kolonie uvnitř hnízda a nejenom dělnice viditelné na povrchu. Přípravek Maxforce Quantum je určen pro profesionální použití a je běžně používán odbornými asanačními firmami provádějícími deratizační činnost.

www.pestcontrol-expert.com