Školní stravování stojí miliardy, ale pro tisíce dětí je nedostupné

Školní stravování v České republice je potřeba změnit, aby se předešlo zbytečnému plýtvání potravinami i financemi a aby se zároveň umožnilo stravování i dětem z nízkopříjmových rodin. V poslední době se vzhledem k rostoucím cenám potravin a navyšování cen školního stravování začíná objevovat názor, že by bylo správné poskytovat všem dětem oběd ve školních jídelnách zdarma. Neznalí věci hovoří o „jednotkách miliard“ korun ročně navíc z veřejných rozpočtů. Je to ale takto jednoduché? Iniciativa Skutečně zdravá škola vybízí k diskusi nad mnohem jednodušším a levnějším způsobem, jak zajistit, že děti z nízkopříjmových rodin nezůstanou o hladu.

Organizace WOMEN FOR WOMEN a školní stravování

Podle odhadů obecně prospěšné organizace WOMEN FOR WOMEN, která pomáhá s financováním školního stravování dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit dětem obědy ve školních jídelnách, je nyní přibližně 20 000 dětí, ale potenciálně až 32 000 dětí v situaci, kdy si nemohou dovolit oběd ve školní jídelně. Jednoduchým výpočtem lze zjistit, že za školní rok (přibližně 200 dnů) je potřeba zafinancovat 4 až 6 milionů obědů.

Ivana Tykač, spoluzakladatelka a ředitelka obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN: „Kromě problematiky dostupnosti školních obědů v ČR dlouhodobě upozorňujeme na to, že školní oběd není pouhým zabezpečením jednoho teplého jídla denně, ale že školní stravování je velmi důležité i v rámci vzdělávání o zdraví, hospodaření nebo o vaření. Zajištění kvalitního a dostupného stravování se v rámci obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN věnujeme již deset let a nejenže jsme připraveni naše zkušenosti dál poskytovat příslušným státním institucím, ale také se snažíme co nejvíce iniciovat debatu na zmíněné téma, protože jedině tak se můžeme posunout.“

Ceny vstupních surovin pro přípravu pokrmů rostou

Ministerstvo školství proto od 1. února umožnilo školním jídelnám navýšit platby za stravování. Průměrný oběd ve školní jídelně tak dnes přijde na přibližně 35 Kč. Náklady školního stravování jsou hrazeny ze dvou zdrojů: veřejných a soukromých. Veřejné zdroje pokrývají provozní náklady kuchyní a mzdy pracovníků. Soukromé zdroje, tedy peníze rodičů, pokrývají náklady na nákup surovin k přípravě pokrmů. Dle výpočtů Skutečně zdravé školy za mzdy pracovníků ve školních jídelnách mateřských, základních a středních škol stát zaplatí přibližně 5,5 miliardy Kč každý rok. Za provoz 8 728 zařízení školního stravování zaplatí obecní a krajské úřady každý rok přibližně 2,5 miliardy korun. Rodiče za školní stravování zaplatí každý rok přibližně 8 miliard Kč. Celkem tedy veřejné instituce a rodiče za školní stravování zaplatí každý rok okolo 16 miliard Kč.

Školní stravování v České republice je řízeno vyhláškou o školním stravování, která mimo jiné ukládá vývařovně povinnost vydat strávníkovi určitou velikost porce, odvozenou od průměrné měsíční spotřeby vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech. Z toho vyplývá, že prioritou systému školního stravování v ČR je jídlo strávníkovi vydat. Zda strávník – tedy dítě, žák či student – vydaný pokrm sní, již systém nezajímá.

Podle zaměstnanců školních jídelen skončí jako odpad 20 až 35 procent vydaného jídla. To znamená, že až 50 000 tun jídla ročně děti, žáci a studenti v českých školních jídelnách nedojedí a vyhodí. Každý rok tak v odpadu skončí přibližně 100 milionů 500gramových porcí pokrmů. To je 25krát více, než kolik porcí by bylo potřeba k tomu, aby na oběd do školní jídelny mohly chodit i děti, které si to nyní nemohou dovolit a jejichž školní obědy hradí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí formou grantových programů.