Takeaway.com – nárůst tržeb o 49 % za r. 2017

Takeaway.com, nizozemská společnost rozvážející jídlo na základě online objednávek a mateřská společnost německé firmy Lieferando, ohlásila nárůst tržeb za obchodní rok 2017 o 49 % na 166,5 mil. EUR. Nicméně ztráta z předchozího roku vzrostla o 36 % na 42 mil. EUR. Hrubý provozní zisk se propadl z  -18,3 EUR na -27,6 mil. EUR. Důvodem byly zvýšené výdaje na marketing, vývoj produktů a lidské zdroje. Podle ředitele společnosti Jitse Groena se však ztráty v 2. pololetí roku 2017 snížily ve srovnání s 1. pololetím z 15,5 na 12,1 mil. EUR. Na německém trhu zvýšila nizozemská firma v oblasti online rozvozu a dodávek jídel své výnosy o 57% na téměř 58 milionů EUR. Celkem zpracovala společnost Takeaway 68,3 mil. objednávek, což představuje nárůst o 38 % oproti r. 2016. Tím si udržuje špičkovou pozici na pěti hlavních trzích v Holandsku, Německu, Polsku, Belgii a Rakousku. V nedávné době posílila společnost Takeaway.com svou přítomnost na trhu ve východní Evropě akvizicemi v Bulharsku a Rumunsku.

Takeaway_02