Trvale udržitelný turismus je naše budoucnost

Praha se tento rok v rámci následků koronavirové pandemie potýká s propadem tržeb plynoucích z cestovního ruchu. Proto hlavní město ve spolupráci s Prague City Tourism přichází s kampaní #vprazejakodoma, která je zaměřena především na české turisty a sousední státy. Blíže nám tento program v rozhovoru pro noviny Svět HORECA představila Hana Třeštíková, radní hlavního města Prahy pro oblast kultury a cestovního ruchu.

Město Praha spustilo v rámci restartu cestovního ruchu projekt V Praze jako doma. Mohla byste nám jej blíže představit?
Kampaň #vprazejakodoma vznikla ve  spolupráci s  Prague City Tourism a  hlavní město jejím prostřednictvím podpoří cestovní ruch částkou 121 milionů korun. Touto kampaní chceme motivovat k  přenocování především české turisty nebo ty ze sousedních zemí. O  Prahu byl doma vždy zájem, avšak i  díky rozloze České republiky se obvykle jednalo o  jednodenní výlety. Program odstartoval 1. července a jeho součástí jsou různé benefity. Chceme návštěvníkům nabídnout úžasný servis pražských hotelů a  restaurací a  přitáhnout návštěvníky i  k  podvečerní a  večerní nabídce Prahy. Proto za  každou odbydlenou noc v  hromadném ubytovacím zařízení dostane turista 2 body v celkové hodnotě 400Kč a ty pak bude moci využít na bezplatné vstupy do městských a státních galerií, věží, planetária anebo třeba do zoo, botanické zahrady atd. Vše je blíže představeno na  webu kampaně www.VPrazeJakoDoma.cz.

Nabízí odbor kultury a cestovního ruchu pražským podnikatelům ještě nějaké další podpůrné programy?
Odbor kultury a cestovního ruchu ne, ale Praha jako taková ano. Je to spíše otázka na  náměstka primátora pro finance a rozpočet Pavla Vyhnánka. Město podporuje pražské podnikatele mnoha způsoby. Kromě programu COVID Praha jsme také hned po  uvolnění vládních opatření umožnili umístit zdarma restaurační předzahrádky, a  to i  těm podnikům, které zahrádky dříve neměly. Také jsme usnadnili tzv. pouliční prodej, kdy bylo prodejcům z kamenných prodejen umožněno, aby v  rámci možností mohli předsunout prodej před svoji prodejnu.

Probíhají ze strany města osobní setkání s hoteliéry či provozovateli gastronomických zařízení, kde by se řešily palčivé problémy?
Ano, samozřejmě probíhají. Všichni máme zájem na  restartu cestovního ruchu v  Praze a  zároveň chceme současné krize využít jako příležitost pro přenastavení cestovního ruchu v Praze s důrazem na udržitelný a kultivovaný turismus. Diskuse také probíhají na pravidelné bázi v rámci Komise Rady hlavního města Prahy pro oblast cestovního ruchu, jíž předsedám a kde jsou zástupci Asociace hotelů a restaurací České republiky, Asociace cestovních kanceláří České republiky nebo průvodci.

Jakým způsobem komunikujete vaše projekty směrem k tuzemským a zahraničním návštěvníkům?
Formát letní kampaně bude výrazný napříč médii, avšak jeho konkrétní podoba ještě není veřejná. Můžu uvést, že se jedná zejména o domácí cestovní ruch včetně Slovenska a  dále okolní státy Rakousko, Německo a Polsko.

Na portálu Prague.eu umožňujete online rezervace ubytování a propagujete památky či kulturní akce. Jde o velmi profesionálně zpracovaný web. Jaká je návštěvnost stránek a využíváte pro jejich propagaci služeb specialistů na online marketing?
Děkujeme za  pochvalu. Web je v  gesci Prague City Tourism, aktuálně je provozován ve 21 jazykových mutacích a je responzivní pro mobilní zařízení. Loňská návštěvnost stránek byla přes 5 miliónů z  228 zemí a  správních celků světa. Informace poskytujeme i  skrze turistická informační centra, kam loni zavítalo 1,75 miliónu dotazů dychtivých návštěvníků. Zmíněných služeb specialistů kontinuálně nevyužíváme, spolupracujeme pouze při vybraných konkrétních kampaních.

Podle kterého kritéria vybíráte podniky do vašich adresářů, které prezentujete na vašem webu? Je tato promo služba zpoplatněna?
Možnost registrovat se mají všichni a zdarma. Důležité pro web je, aby podniky pravidelně své údaje aktualizovaly.

Dá se již říci, z kterých destinací míří pocelosvětové pandemii do Prahy nejvíce turistů? A bude se jednat spíše o krátkodobé či dlouhodobé pobyty?
V  tuto dobu zástupy turistů do  Prahy ještě nemíří. Z provozů návštěvnických objektů pozorujeme samozřejmě návštěvníky německy hovořící a pro nás překvapivě také francouzsky mluvící.

Měla byste pro firmy doporučení, jak se mohou efektivně zviditelnit a získat více klientů či obchodních partnerů?
Každá firma má svá specifika, ale obecně bych doporučovala se v dlouhodobém horizontu zaměřit na trvale udržitelný turismus. To je cesta, kterou se Praha bude ubírat, a za město budeme tyto podnikatele podporovat.

Foto: Magistrát hlavního města Prahy