Udělejte dobrý dojem již při vstupu do hotelu

Spread the love

Každý návštěvník hotelu ocení, dostane-li se dovnitř rychle a pohodlně, bez zbytečných kolizí; spokojený je tím víc, čím víc má v rukou zavazadel. A takovou „otevřenou náručí“ hotelů jsou pro něj automatické vstupy.

 

Turniketové dveře

Základní vlastností turniketových dveří je skutečnost, že jsou neustále uzavřeny a přitom jsou velmi snadno volně průchozí. Tyto dvě zdánlivě protichůdné vlastnosti jsou způsobeny jedinečnou konstrukcí dveří. Vnější statickou část tvoří pevný, zpravidla prosklený válec s průchodem pro vchod a východ. Uvnitř této statické části se otáčí část rotační, která sestává z otočného středního sloupu, na kterém jsou zavěšena dveřní křídla (mohou být 3 nebo 4 – podle typu dveřní soupravy). S jedinečnou konstrukcí turniketových dveří je spojena řada výhod; mimo jiné výrazná úspora tepelné energie (nikdy nedojde k přímému styku vnitřního a vnějšího prostředí), eliminace komínového efektu ve výškových budovách, originální design.

 

Automatické dveře

Základní variantu automatických dveří tvoří elektrický pohon SP 805/SP806 a posuvná dveřní křídla. Variant, konstrukčních typů a provedení je však celá řada; dveře se svým designem (lineární, kruhové, obloukové, rohové, jednokřídlové, dvoukřídlové, s nadsvětlíkem apod.) dokážou přizpůsobit jakékoli architektuře. Dokonalejšího oddělení vnějšího a vnitřního prostředí dosáhneme vytvořením zádveří, které vznikne instalací dvou automatických dveří (i různého typu) za sebou. Zatímco se druhé dveře teprve otevírají, u prvních dveří již probíhá proces zavírání. Zamezí se tak zbytečným únikům tepla z objektu.

 

Jak si dobře vybrat?

Obecně můžeme říci, že automatické dveře představují běžný standard do klasických staveb a turniketové dveře jsou předurčeny do reprezentativních a prostorných vstupních hal zejména ve výškových budovách, případně tam, kde není místo pro zádveří. Významnými kritérii při výběru jsou však vždy konkrétní potřeby uživatelů, provozní hodnoty výrobku a v neposlední řadě i erudovanost výrobce a dodavatele a jeho systém péče o zákazníka.

Více informací: www.spedos.cz