Vyřešte mycí technologii jednou provždy

Spread the love

Najít si na internetu tu nejlevnější myčku na trhu není úplně nejlepší způsob, jak vybírat myčku do restaurace.

ákladním kritériem pro výběr myčky je její použití, může být buď na sklenice, na stolní nádobí, na nádoby určené pro vaření v kuchyni. A pak také, jak velké množství nádobí budete mýt a jaké jsou vaše prostorové možnosti. A také ekonomické aspekty. „Ekonomika provozu je velmi důležitá a je potřeba vzít v úvahu dohromady pořizovací i provozní náklady,“ upozorňují odborníci.

Při správném výběru mycích technologií lze ušetřit nejen pracovní síly zaměstnanců na mnohem potřebnější činnosti, kde je lidský faktor nezastupitelný – jako je příprava pokrmů, servírování či třeba úklid, ale také dosáhnout často i lepších výsledků při mytí nádobí při nižších nákladech. „Provozní náklady za deset let provozu podstatně převyšují zřizovací cenu stroje. Proto jsou provozní náklady mnohem důležitější než pořizovací cena stroje,“ říká Aleš Slezák ze společnosti Winterhalter.

Jak myčku vybírat?

„Jeden ze zásadních parametrů je kapacita myčky. Ta musí být dimenzována na nejvyšší obrátku, jakou přes den mám.

Vinná sklenka není půllitr

Když se zaměříme na sklenice, musíme si uvědomit, která k čemu slouží. Tenkostěnná sklenice na víno ve vinotéce se musí ošetřovat úplně jinak než pivní půllitr v hostinci. Proto se u nových myček sklenic přizpůsobují faktory působící na proces mytí, především tlak, čas, množství mycího prostředku a teplota, pomocí tří předem definovaných programů pro příslušný typ sklenic.

Důležité je i to, čím myčku nakrmíte

O tom, nakolik kvalitně bude nádobí z myčky umyté, rozhoduje více faktorů – kromě samotné myčky a používaných mycích prostředků je to také složení vody v daném místě.

Další chytrá chemie

K tomu, aby nemělo nádobí mapy a nemuselo se po vyndání z myčky znovu oplachovat, slouží moderní oplachové prostředky, které zajišťují změnu povrchového pnutí vody.

Když se umí zacházet s vodou

Trendem moderních myček je zpětné získávání energie. Třeba funkce Energy u Winterhalteru spočívá v odsávání horké vodní páry z vnitřního prostoru stroje, tato energie je pak používána k zahřívání studené přívodní vody.

celý článek najdete v časopise Svět H&G leden-únor 2014 na str. 27 – 31