Využití outsourcingu v gastronomické sféře a hotelnictví

Spread the love

Častým jevem moderních gastronomických společností je využívání vnějších zdrojů pro pokrytí určité činnosti, kterou si nejsou schopny zajistit, popřípadě je to ekonomicky nevýhodné. Vítejte ve světě outsourcingu, kde dnes rozhoduje především poměr kvality a ceny.

Hlavním důvodem pro využívání externích služeb je samozřejmě snižování nákladů, často však společnosti čelí otázce, zda svěřit určitý úsek činnosti firmy při zachování kvality a dobrého jména. I proto se nevyplácí hledat nejlevnější varianty. Je třeba si uvědomit, že firmy svěřují do správy část svého vnitřního fungujícího světa, který nemusí být na podobné koncepty připravený.
Dle statistik sníží firmy své náklady outsourcováním služeb v průměru až o třetinu, navíc získají vysokou profesionalitu zpracování podkladů a důležité informace o vývoji firmy zůstávají bezpečně uložené, vyplývá analytického rozboru poradenské skupiny Apogeo. Outsourcing služeb je dnes podle ní zcela standardní záležitost a v rámci pokračující hospodářské krize lze očekávat posílení tohoto trendu.

Pro oblast hotelnictví a gastronomie lze využívat outsourcing zejména v následujících oblastech:

Housekeeping

Veškeré úklidové služby, služby pokojských, praní, žehlení lze dnes do hotelu zakomponovat s využitím externích služeb. Samozřejmě tuto formu externích služeb využívají zejména sezónní zařízení, které nechtějí, či nemohou držet pracovních sílu.

Technické práce

Provoz hotelu, či restaurace s sebou přináší řadu technických problémů včetně mnoha drobných údržbářských pracích. Potíž v současné době je v kvalitě pracovníků v poměru s předraženými firmami, které velmi dobře využívají nedostatek profesionálů na trhu. Z hlediska potřeb podniku však je to de facto rozumná alternativa.

IT technologie

Svět IT neustále prostupuje každým typem organizace stále častěji a čelíme situaci, kdy se vytváří propastné rozdíly ve znalostech a využití informačních technologií. Externí IT společnosti dnes mohou firmám výrazně ušetřit na pořizovacích nákladech počítačů, dokážou na dálku spravovat software, implementují systémy, servisují technologie a v případě zájmu jsou schopny vymyslet IT strategii pro maximalizaci zisků. Je samozřejmostí, že standardní webové prezentace, mobilních aplikace a další programovací práce jsou rovněž v portfoliu služeb.

Stravovací úsek

U hotelů různých kategorií je rovněž časté, že outsourcují provoz kuchyně. Někdy se může jednat o pouhé součásti jednotlivých procesů jako například dodávání nápojů, suroviny, dodávání techniky (mrazírny, lednice, kávovary), servis techniky, ale i zajištění personálního obsazení (číšníci, barmani, apod.)

Marketing

V sobě sociálních médií, přemíry reklamního prostoru a důraz na rychlost sdílení informace je mnohdy jediné řešení v externí službě zajišťující marketingové služby. Z hlediska průzkumů to má své jasné důvody, protože pokud se dnes firma rozhodne komunikovat se svými zákazníky na hlavních platformách sociálních médií, vynaloží na to jeden celý úvazek. A to se jedná o jeden z nástrojů marketingu. Grafické služby jsou prakticky outsourcované ve většině odvětví.

Vozový park

Jedním z klasických případů outsourcingu jsou služby týkající se vozového parku firem. Jde o široké spektrum služeb od údržby vozidel přes pojištění a výměny pneumatik až po řešení nehod. Nákup služeb roste s velikostí firmy. „Největší rozdíl je ve využití palivových karet, které outsourcuje pouze 24 procent firem do 10 zaměstnanců, ovšem celých 83 % společností nad 1 000 pracovníků. Kolem 90 % těchto firem zajišťuje externě ostatní služby a zde se skrývá obrovský potenciál pro využití operativního leasingu. Právě velké firmy u tohoto druhu financování autoparků oceňují lepší kontrolu, snížení administrativy a plánování rozpočtu díky fixní měsíční splátce,“ myslí si Jiří Solucev, obchodní ředitel společnosti Arval, která je jedním z největších poskytovatelů operativního leasingu v České republice. Lze samozřejmě sledovat i rozmach užitkových vozidel ve formě operativního leasingu, které využívají také gastronomické a hotelové provozy. Podle Soluceva nezáleží na velikosti firmy, které se outsourcing týká. Ten totiž přináší nejen finanční úspory, ale též úlevu v podobě snížení časové a administrativní náročnosti při vlastní správě vozového parku. Služba se podle odborníků vyplatí každému a vždy záleží na úhlu pohledu.

Ostatní

Účetní služby, daňové audity, PR služby a další z řady služeb mají dnes své pevné místo ve světě externích služeb. Podle společnosti Apogeo poptávka po externí správě v oblasti účetnictví se meziročně zvyšuje, za posledních pět let v průměru o cca deset procent. Společnosti se potýkají s problémem neprofesionálně vedeného účetnictví a tyto problémy mohou mít vliv na celkový firemní rozvoj

Poměrně zajímavým příkladem z českého prostředí může být analýza provozovny, která se zabývá poskytování pronájmu sálů a místností pro účely sportu, vzdělávání a obchodních aktivit v kombinaci se stravovacími službami. Pokud bychom měli analyzovat koncepčně tento model, odhalíme některé oblasti, v kterých jednoduše daný podnik bez externích služeb není možné udržet v pozitivní formě. Outsourcing tedy ano, nicméně vyžaduje úsilí hledání cenového kompromisu a odpovídající úrovně vykonávané činnosti. Vždy platí jedno: za kvalitu služeb odpovídá provozovatel.

Více se dočtete v naší tištěné či online verzi