Vzdělávání v rámci jídelen je naším posláním

Spread the love

Od roku 2011, kdy byla Asociace školních jídelen založena (AŠJ), proškolili již tisíce zařízení. Díky spolupráci s odborníky z řad Státního zdravotního ústavu či Krajských hygienických stanic je kvalita seminářů na vysoké úrovni a vzdělanost kuchařů a vedoucích jídelen roste. O možnostech spolupráce s asociací jsme hovořili s jejím výkonným ředitelem, panem Karlem Jahodou.

Kolik kurzů v průběhu roku realizujete a jaká je vaše regionální působnost?
Během roku 2019 jsme uspořádali dohromady 63 seminářů, kterých se zúčastnilo dohromady více jak 2000 účastníků ze školních jídelen. Pro rok 2020 jsme vycházely z předpokladu, že počet seminářů výrazně naroste díky prohloubené spolupráci s dalšími subjekty (SVS, KHS). Ucelený blok seminářů hygienického minima, který proběhl v únoru, byl ukončen vládním nařízením v souvislosti s koronavirem v polovině března. Vše se zastavilo, a to tak dramaticky, že jsme doposud neuskutečnili žádný z plánovaných seminářů. Nejsem schopen vůbec predikovat, zdali do konce roku, některý z plánovaných seminářů vůbec uskutečníme. Jsem v tomto ohledu skeptický. Je třeba si ale říci, že AŠJ ČR se snaží k celé problematice přistupovat zodpovědně. Přesto mi dovolte malou statistiku. Jen za únor a první polovinu března jsme uskutečnili 64 seminářů, kterých se zúčastnilo bezmála 5000 pracovníků ze školních jídelen. Což se dá považovat za velice svižný začátek. Nebudu a není mým zvykem si stěžovat. A už vůbec ne v kontextu toho, že spousta firem je na tom daleko hůře. Další opatření jsou likvidační pro mnoho firem. Následky ať si každý domyslí sám. Jinak působíme v deseti krajích České republiky, kde máme svá krajská centra.

Kdo jsou vaši přednášející a kým je zaštítěna odbornost přednášek?
To je jedna z věcí, na které si zakládáme. Snažíme se spolupracovat vždy s těmi nejkompetentnějšími odborníky, kteří v daném oboru působí. Tedy ať jsem konkrétní. Státní zdravotní ústav. Státní veterinární správa. Krajské hygienické stanice. Masarykova univerzita Brno – pedagogická a lékařská fakulta a mnoho dalších subjektů.

Máte širokou členskou základnu. Kolik jídelen/subjektů zvládnete proškolit za rok?
Za minulý rok se zúčastnilo našich seminářů bezmála 1000 subjektů, z toho bylo zastoupeno 49 % jídelen základních škol a 37 % jídelen mateřských škol. Pro tento rok jsme počítali s nárůstem. Ovšem jak jsem se zmínil výše, situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 vše zmrazila, a já Vám mohu poskytnou statistiky jen do půlky března.

Mohou se na přednášky přihlásit i jídelny, které nejsou vašimi členy?
Jednoznačně mohou. Žádná kritéria po našich členech či nečlenech, aby se mohli přihlásit na naše semináře, nepožadujeme. Domnívám se, že v dnešní době, kdy jsou na pracovníky školních jídelen kladeny stále větší nároky, by nebylo z naší strany správné řešení podmiňovat účast na přednáškách a seminářích jakýmikoliv požadavky. Snad jediným požadavkem je společně propagovat školní stravování jako unikát, který ve světě není běžný.

Během roku 2019 jsme uspořádali dohromady 63 seminářů, kterých se zúčastnilo dohromady více jak 2000 účastníků ze školních jídelen

Jak se pohybují ceny kurzů?
Ceny kurzů se snažíme držet na samotné spodní hranici obvyklých sazeb. Například za přednášky a semináře pořádané společně s krajskými hygienickými stanicemi si účtujeme 300 Kč za osobu. Tam, kde je více přednášejících, se cena pohybuje v řádu stokorun směrem nahoru. Je naprostou samozřejmostí, že součástí všech seminářů je i nápojový servis s drobným občerstvením. Jsme nezisková organizace a v tomto duchu přistupujeme i k cenové politice. Chceme zpřístupnit naše semináře co možná nejširšímu počtu respondentů. Proto bych chtěl touto cestou poděkovat našim partnerům, kteří se částečně podílí na financování provozu asociace.

Získávají účastnící nějaké certifikáty?
Ano, získávají. Tím že se účastníci seminářů přihlašují prostřednictvím našich webových stránek, je zaručeno to, že certifikát je adresný, vytisknutý na kvalitním papíře a myslím, že i vkusně graficky zpracovaný. Myslím, že se nemáme za co stydět. Další přidanou hodnotou tohoto systému je fakt, že odpadá přijímání finanční hotovosti v místě konání semináře. Domnívám se, že je naprosto nedůstojné pro všechny zúčastněné, abychom při příchodu či o přestávce ručně vypisovali jakési paragony a předávali si stokorunové obnosy. Místo toho, aby návštěvník semináře prožil přestávku relaxačně, měl dostatečný čas na občerstvení a osobní potřeby. To nemluvím o transparentnosti.

Pracujete v rámci vzdělávání s vašimi členy i nad rámec seminářů?
Nepochybně. Již v úvodu jsem zmínil Den mezinárodní kuchyně. Tento workshop je úplným opakem toho, co se snažíme sdělit pracovníkům školních jídelen v průběhu roku. Kdy po nich chceme, aby vstřebali spoustu odborných informací, nezbytných pro jejich činnost ve školních jídelnách. Oproti tomu mezinárodní den je zábava, která je má rozptýlit v tom, co soustavně a opakovaně dělají ve svých provozech. Zažít změnu a dokázat si, že i mnohdy podceňovaná kuchařka zvládne mnohdy složité menu z jiného koutu světa a úspěšně ho aplikuje ve své domovské školní jídelně.
Zde nás opět přibrzdila zmiňovaná restriktivní opatření. Na měsíc duben a květem byla plánovaná druhá část dne italské kuchyně v českých školních jídelnách. Po velmi úspěšném úvodním workshopu se měl projekt přesunout do školních jídelen po celé ČR. Bohužel do dnešních dnů se neuskutečnil. Mrzí mě to už kvůli týmu lidí, kteří na tom pracovali. Italskou ambasádou počínaje, přes můj tým v asociaci a v neposlední řadě, a to chci zdůraznit, i řadou italských firem. Měla to být velkolepá prezentace toho nejlepšího, co nám Itálie zde u nás může nabídnout.

Co si vaše asociace stanovila za cíle pro tento rok?
Nedáváme si žádné cíle, ale máme dlouhodobý záměr. Což je „Vzdělaný personál – edukovaný a informovaný strávník – motivující pedagog a vedení školy“. Tuto trojkombinaci si s oblibou půjčuji od pracovníků Státního zdravotního ústavu a myslím si, že plně vystihuje cíl našeho snažení.

Zdroj: Moderní jídelna, říjen 2020

Tematické zaměření seminářů pořádaných Asociací školních jídelen:

1. okruh:
Hygienické minimum a úvod do systému kritických bodů HACCP
Zákon č. 258/2000, Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č. 137/2004,
Sb. v platném znění o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Dále pak zákon 110/1997, Sb. v platném znění o potravinách a příslušných nařízeních EU.
Zásady hygienicky nezávadného čištění a dezinfekce, technologie výroby (technologické postupy), alimentární nákazy a otravy z potravin, speciální hygienická problematiky podle pracovní činnosti.
Krajská veterinární správa – „Dozor v provozovnách stravovacích služeb/školních jídelnách“.

2. okruh:
Dvoudenní seminář – S chutí do světa výživy „aneb setkání teorie s praxí“
Krajská veterinární správa – „Dozor v provozovnách stravovacích služeb/školních jídelnách“
Manažerské minimum, Ekonomika provozu školní jídelny, Nakládání s odpady, Správné využití varných technologií a celá řada dalších seminářů

3. okruh
Den mezinárodní kuchyně v českých školních jídelnách
2016 – Den thajské kuchyně, 2017 – Den norské kuchyně, 2018 – Den španělské kuchyně,
2019 – Den mexické kuchyně, 2020 – Den italské kuchyně