Zachraň hotel

Spread the love

Projekt se jmenuje Zachraň hotel a jeho hlavní motto je: Lidé pomáhají hotelům, hotely pomáhají zdravotníkům, zdravotníci pomáhají lidem.

Téměř všichni lidé pracující v hotelnictví momentálně řeší existenční problémy. Hotely musí být zavřené a spousta majitelů stojí před rozhodnutím, zda s podnikáním vůbec dál pokračovat. I přes tyto problémy se někteří z nich rozhodli pomáhat lidem, kteří stojí v prvních liniích v boji proti koronaviru (poskytnutím nouzového ubytování, šitím roušek, rozvážením nákupů, vařením jídla atd.). A projekt Zachraň hotel si bere za cíl tuto vzájemnou spolupráci a pomoc propojit a znásobit – na jedné platformě tak spojujeme zdravotníky s hotely, které jim mohou nabídnout nouzové ubytování, dále hotely s jejich budoucími hosty, kteří je nyní mohou podpořit nákupem poukazu na ubytování a nakonec dát naději zdravotníkům, kteří uvidí, že v tom nejsou sami a budou mít další sílu a energii pomáhat nám všem.

To vše se děje na webu www.zachranhotel.cz.