Zlatá Salima – rekordní počet exponátů

Do letošní soutěže o Zlatou SALIMU se přihlásilo rekordních 55 exponátů.

Z nich pouze 8 zastupuje technické exponáty, zbývajících 47 je z potravinářského oboru. Spektrum soutěžících potravin je veliké od sýrů, salámů, nápojů, uzenin, buchet až po oleje či mléka.

Slavnostní vyhlášení výsledků Zlatá SALIMA 2014 proběhne při oficiální zahájení veletrhů SALIMA, MBK, INTECO, VINEX, EMBAX, PRINTexpo 2014 v podvečer 25. února v Rotundě pavilonu A. Kompletní seznam soutěžních exponátů naleznete na www.bvv.cz