Naším úkolem je co nejrychleji nastartovat poptávku

Spread the love

Kvůli koronavirové pandemii se cestovní ruch nachází v ekonomické krizi, která má neblahý dopad na ztrátu pracovních míst a příjmy do státního rozpočtu. Dle průzkumu společnosti Economic Impact může schodek činit více než 50 %  ve srovnání s předchozím rokem. O podpůrných programech na oživení trhu jsme hovořili s Janem Hergetem, ředitelem státní agentury na podporu turismu CzechTourism.

Koronavirus má neblahý celosvětový dopad na cestovní ruch. Jak velký propad můžeme v Česku očekávat v rámci incomingu pro tento rok?
V loňském roce se celková spotřeba za služby cestovního ruchu vyšplhala na 300 miliard korun. To jsou peníze, které domácí i zahraniční návštěvníci utratili za ubytování, jídlo, dopravu nebo vstupy do památek, na sportoviště a do kulturních a podobných zařízení. Z průzkumu, který pro agenturu CzechTourism zpracovala společnost Economic Impact vyplývá, že pokud se povede rozpohybovat cestovní ruch před prázdninami, tak ekonomika přijde o 142 miliard a do státního rozpočtu přiteče o 60 miliard méně. Bohužel hrozí i ztráta 80 tisíc pracovních míst v cestovním ruchu. Varianta, která počítá s oživením cestovního ruchu až v září, po skončení hlavní turistické sezóny, je ještě hrozivější. Propad cestovního ruchu o více než 200 miliard, propad příjmů státního rozpočtu o 85 miliard a ztráta 140 tisíc pracovních míst v cestovním ruchu.

Jaká jsou podle vás vhodná revitalizační opatření pro hotely?
Kromě vládních opatření, kterými se chrání zaměstnanost a finanční stabilita hotelů a dalších podnikatelských subjektů působících v sektoru cestovního ruchu, je potřeba se připravit na opětovné nastartování cestovního ruchu. Úkolem CzechTourism je co nejrychleji nastartovat poptávku. A to jak tu domácí, tak i zahraniční (pokud to otevřené hranice dovolí). Důležitá také bude prevence proti nákaze. Hotely a restaurace budou zavádět preventivní opatření, kterými budou chránit zdraví svých hostů a zaměstnanců.
Bude spouštět CzechTourism projekty na podporu domácího cestovního ruchu?
Chystáme marketingovou kampaň, do jejíhož konceptu se mohou zapojit regiony. Cílem je podpořit zájem o cestování po Česku, představit méně navštěvovaná místa a prodloužit sezónu. První vlna kampaně #světovéČesko poběží na vlastních kanálech agentury CzechTourism (web, sociální sítě a portál kudyznudy.cz), v televizi a v rádiích zhruba od poloviny května. Před prázdninami a během nich budeme propagovat především méně navštěvovaná a neobjevená místa v Česku, oblíbené turistické destinace naopak zviditelníme v září a říjnu, abychom jim pomohli prodloužit sezónu. Speciální pozornost budeme také věnovat krajským městům, protože těch se nejvíce dotýká úbytek zahraničních turistů. Kampaň by měla oslovit dvě třetiny populace Česka, které s dovolenou váhají (zdroj: IPSOS pro CzechTourism), a motivovat je k tomu, aby ji strávili v Česku.

Mohou očekávat podnikatelské subjekty finanční podporu od státu i po ukončení nouzového stavu?
To je otázka na ministerstvo průmyslu, které podporu podnikatelům řídí. Vláda si je dobře vědoma, že cestovní ruch je důležitým aspektem české ekonomiky, pomáhá ji diverzifikovat, má rostoucí tendenci a je důležitým zaměstnavatelem. Vláda podniká takové kroky, aby ochránila tento sektor ekonomiky před negativními dopady nákazy covidem-19.

Byly podle vás postupy rozvolňování nastaveny správně? Mám tím na mysli dřívější otevření hobby marketů či nákupních center.
Opatření vlády za účelem ochrany veřejného zdraví připravují odborníci a v boji proti covidu-19 je potřeba řídit se jejich radami. Důležité je také opatření vysvětlovat a podrobit veřejné diskusi — to je v demokratické společnosti normální a vítané. Já odborníkem na veřejné zdraví nejsem, a tudíž se řídím doporučeními vlády, která sestavili epidemiologové. Není ale na mně, abych to soudil. Zejména, když opatření zafungovala!

Na jakou marketingovou podporu by se měli podle vás hoteliéři a provozovatelé restaurací nyní zaměřit?
Mám ohromný respekt před hoteliéry a provozovateli restaurací v této těžké době, kdy zápasí o vlastní existenci. Agentura, kterou řídím, se bude do posledního dechu snažit pomoci zvýšit poptávku po jejich službách a přenést příklady dobré praxe, jak si v hotelnictví a restauračním businessu pomoci v době covidu-19.

Text: Svět HORECA, červen 2020
Foto: CzechTourism, Jan Herget