Dobrá voda z Byňova osvěžuje české spotřebitele už 30 let

V srpnu 1992 se v jihočeském Byňově začaly stáčet první lahve balené vody s etiketami Dobrá voda. Značka, která patří pod křídla Mattoni 1873, největšího výrobce nealkoholických nápojů ve střední Evropě, tak slaví 30 let, během nichž se stala třetí nejprodávanější značkou mezi balenými vodami v ČR.

V chráněné krajinné oblasti jižních Čech v lokalitě Novohradských hor a Třeboňské pánve se v hloubce 260 metrů nachází prověřený zdroj kvalitní podzemní hlubinné vody staré až 16 000 let. První úvahy o založení stáčírny balené vody (tehdy zamýšlené pro kojence) v této lokalitě se objevily už v 80. letech. Moderní závod v Byňově ale vznikl až v roce 1992.

Zpočátku se výroba zaměřila hlavně na přírodní perlivé i neperlivé balené vody, které si svou kvalitou velice rychle našly odběratele. Postupně přišly na řadu i vody ochucené a další nealkoholické nápoje.

V roce 2003 osvědčilo Ministerstvo zdravotnictví kvalitu byňovských vrtů, udělilo jim statut zdrojů přírodní minerální vody a stanovilo příslušná ochranná pásma. Dobré vodě je tedy po zásluze přiznán statut slabě mineralizované minerální vody hydrogenuhličitano-hořečnato-sodného typu, velmi měkké s příznivým obsahem fluoridů pro vývin dětského chrupu. Proto je Dobrá voda označena jako voda vhodná pro přípravu kojenecké stravy a díky nízké mineralizaci může být bez omezení součástí každodenního pitného režimu dětí i dospělých.

„Historie značky Dobrá voda a závodu Byňov je poměrně mladá, přesto dnes patří k tradičním a na českém trhu dobře známým značkám balených nápojů. Dobrá voda představuje čistotu, zachovalost a prastarou krásu české přírody, o kterou je nutno pečovat každý den. K získávání Dobré vody proto využíváme výhradně moderní technologie, které nám pomáhají chránit její unikátní zdroj a zachovávat její přirozenou kvalitu. Nezapomínáme ani na udržitelnost nápojového průmyslu, proto podporujeme zavedení plošného zálohového systému na PET lahve a plechovky v ČR,“ říká František Vejsada, ředitel závodu v Byňově.

„Vposledních letech závod v Byňově investoval do technologií snižší spotřebou elektrické energie, pomohla i osvěta a motivace zaměstnanců. Například u vytápění výrobní haly jsme nahradili přímý ohřev tepelným čerpadlem. Zvýšili jsme účinnost linek a zkrátili tak čas potřebný na výrobu požadovaného množství lahví, vylepšili jsme řízení spínání kompresorů se stlačeným vzduchem, vyměnili klasické zářivky za LED v halách, zefektivnili a zmodernizovali řízení vrtů a plánujeme i další projekty k úspoře energie, jako např. snižování tlaku vzduchu potřebného na výfuk lahví. i při nárůstu objemu výroby jsme tak snížili od roku 2015 spotřebu elektřiny o 6 % a letos se nám podaří i při dalším růstu produkce snížit spotřebu energie o 4,2 %,“ dodává František Vejsada.