Sedm z deseti internetových Čechů pije alkohol alespoň jedenkrát do měsíce

Sedm z deseti internetových Čechů pije alkohol alespoň jedenkrát do měsíce, necelá polovina dokonce nejméně jednou do týdne. Pivo se drží na první příčce nejčastěji konzumovaných alkoholických nápojů – 39 % Čechů, kteří alespoň někdy pijí alkohol, ho pije nejméně jedenkrát týdně. I ti, kteří pijí v letních měsících alkohol více, pijí nejčastěji pivo – konkrétně alespoň jednou týdně je to v létě 65 % z nich.

Výzkum společně realizovaly agentury Nielsen a ResSOLUTION Group. Proběhl metodou online sběru na vzorku necelé pětistovky respondentů z internetové populace Českého národního panelu starších 18 let.

Výsledky výzkumu doplňují data monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen, v nichž jsme se zaměřili na inzerci alkoholických nápojů. Vyplývá z nich, že největší objem reklamy měla za poslední rok značka Pilsner Urquell.

Více než sedm z deseti (72 %) Čechů dle výsledků výzkumu konzumuje alkoholické nápoje alespoň jednou za měsíc. Více než čtvrtina dokonce pije alkohol nejméně dvakrát do týdne (27 %), což se týká spíše mužů než žen (35 % vs. 18 %). Dalších 21 % dotázaných ho pije jednou týdně. Ve frekvenci jednou týdně a častěji pijí alkohol nejvíce respondenti s vysokoškolským či vyšším odborným vzděláním (53 %), v nejmenší míře ho v této frekvenci naopak pijí respondenti se základním vzděláním (40 %). Deklarovaných abstinentů je v české online populaci aktuálně 10 %.

55 % z těch, kteří alkoholické nápoje pijí alespoň někdy, deklaruje, že je v letních měsících pijí stejně často jako po zbytek roku. 40 % pak uvádí, že v letních měsících bývá jejich frekvence pití alkoholu vyšší. Nejčastěji tuto odpověď uvádí respondenti z nejmladší věkové skupiny 18–34 let (61 %), nejméně naopak nejstarší respondenti ve věku 55 a více let (26 %). Nejčastěji udávanými důvody pro vyšší frekvenci pití alkoholu v letních měsících jsou posezení na zahrádkách restaurací a hospod (75 %), ale také obecně častější trávení času s přáteli a známými (64 %) a dovolené (56 %).

Výsledky výzkumu potvrzují českou pivní pověst – nejčastěji konzumovaným alkoholickým nápojem je (nepřekvapivě) v české dospělé populaci stále pivo. Běžně (v průběhu celého roku) ho alespoň jednou za týden konzumuje až 39 % těch, kteří pijí alkoholické nápoje. Druhé místo zaujímá víno, které alespoň jednou týdně pije 22 % respondentů, následované míchanými drinky, jejichž konzumaci alespoň jednou týdně v průběhu celého roku deklarovalo 7 %.

I Češi, kteří pijí alkohol v letních měsících více, sáhnou nejčastěji právě po pivu. Dle výsledků výzkumu je to v létě alespoň jednou týdně dokonce 65 % z nich. Druhým nejoblíbenějším letním alkoholickým nápojem zůstává víno, které v létě pije alespoň jednou za týden 42 % dotázaných. Celkem oblíbené jsou v létě i cidery, které si alespoň jednou za týden dá 19 %. Čtvrté místo pak patří míchaným drinkům: aspoň jednou týdně je v tomto období pije 18 %.

Češi, kteří alespoň někdy pijí míchané drinky, se častěji spoléhají na to, že jim je připraví profesionál. Jejich přípravu doma preferuje 34 % z nich, zatímco spíše v barech/hospodách/restauracích si míchané drinky dává 44 % dotázaných. 23 % dotázaných nemá preferenci a kombinuje vlastní přípravu a konzumaci v restauračních zařízeních.

Z míchaných drinků dotázaní Češi nejčastěji pijí ty, jejichž základ tvoří rum (32 %). Oblíbený je ale také gin, který v míchaných drincích preferuje 27 % dotázaných. Na třetím místě se v žebříčku četnosti konzumace umístily drinky se základem z vodky (21 %).

Zdroj: Nielsen Admosphere