Cestovní ruch jako perspektivní obor

Spread the love

Podle odhadů Světové organizace cestovního ruchu čeká segment celosvětového pohostinství do roku 2020 až trojnásobný nárůst. Měl by se tak stát jedním z největších průmyslů na světě, který přinese řadu atraktivních pracovních příležitostí a zvýšenou poptávku po kvalifikovaných profesionálech v pohostinství a cestovním ruchu.

Základním předpokladem úspěchu hotelů, restaurací a dalších subjektů v cestovním ruchu tak budou kvalitní manažeři a další pracovníci, a to jakými teoretickými základy a praktickými zkušenostmi budou vybaveni. Klíčovou roli tak při výběru uchazečů na tyto pozice sehraje úroveň jejich vzdělání, které jim poskytnou hotelové školy.

Všeobecně jsou za nejprestižnější v segmentu pohostinství považovány vzdělávací instituce ve Švýcarsku, které má dlouhou tradici v hoteliérství a je centrem vzdělávání v této oblasti. „Na rozdíl od většiny našich hotelových škol, se ve Švýcarsku klade velký důraz na propojení s praxí. Díky tomu jsou potom absolventi švýcarských škol okamžitě schopní fungovat v reálném prostředí“ uvádí Tomáš Šafránek ze společnosti Study point, která pomáhá studentům s přípravou na studium a adaptací ve Švýcarských hotelových školách. „Odlišný je i způsob vedení výuky, individuální přístup ke studentům a pestrost studijních oborů na jednotlivých hotelových školách,“ doplňuje Šafránek.

Jeho slova potvrzuje i jedna ze studentek, která již třetím rokem navštěvuje hotelovou školu zaměřenou na řízení hotelových služeb.

„Ve srovnání s českými středními a vysokými školami, je nám ve Swiss Hotel Management School nabízena skvělá kombinace teoretického a praktického studia, které nás opravdu připravuje na budoucí výzvy tohoto dynamického průmyslu“, říká Eva Čápová a uvádí i další rozdíly ve vzdělávání proti studiu v České republice „Pro mě osobně bylo nejtěžší si zvyknout na přísná pravidla studentského života a disciplínu. Účast na vyučování je povinná a dochvilnost je velmi důležitá. Teď už vím, že tato pravidla jsou důležitá a mají velký význam pro mou budoucí kariéru.“

O tu ani Eva Čápová další studenti z více než 60 zemí světa, kteří navštěvují švýcarské školy hotelového managementu, obavy mít nemusí. Kromě vyhledávání stáží během studia jim speciální kancelář ve škole pomáhá i s následným uplatněním po studiu. „Intership office“ mi zprostředkovala praxi ve Velké Británii v hotelu Hilton i druhou stáž v hotelu Barcelo Old Town Hotel v Praze,“ doplňuje studentka, která na švýcarských školách oceňuje i možnost seznamovat se se zajímavými lidmi z celého světa a využívat získaných kontaktů pro budoucí působení v oblasti hotelnictví.

Důkazem, že studium na prestižní švýcarské hotelové škole může odstartovat zajímavou kariéru, je poloviční Čech Samir Awwad, který momentálně nastoupil do hotelu Kempinski Qatar v Jordánsku na pozici Outlets Manager. K rozhodnutí studovat ve Švýcarsku dospěl sice až ve 28 letech, ale považuje ho za nejlepší ve svém životě.

Podrobnosti o konkrétních studijních možnostech ve Švýcarsku na www.studypoint.cz nebo na www.swisseducation.com