Golfisté rádi za sportem cestují do zahraničí

Myslíte si, že golf je pouze sportem pro relaxaci a zlepšování dovedností? Průzkum tuzemské golfsoftwarové společnosti TeeTime provedený na přelomu roku 2022/23 na vzorku tisícovky golfistů v České republice různého věku a pohlaví, odhalil daleko více. Například více než 75 % oslovených golfistů uvedlo, že golf je pro ně tajnou zbraní při navazování nových kontaktů, což z něj činí oblíbené téma při pracovních pohovorech, obchodních schůzkách a společenských událostech.

Průzkum, který provedla přední golfová platforma TeeTime.cz, odkrývá nejen sociální aspekt golfu, ale také preferenci golfistů ohledně typu golfových hřišť. Zjištěno bylo, že 62 % oslovených golfistů upřednostňuje jednoduchá golfová hřiště, zatímco 38 % dává přednost rezortovým hřištím s komplexními službami, včetně restaurace a ubytování.

Pozoruhodným trendem odhaleným průzkumem je rostoucí zájem golfistů o cestování za účelem hraní golfu. Až 46 % oslovených golfistů rádo objevuje zahraniční destinace jako je Turecko, Španělsko, Anglie a další, a díky golfové platformě TeeTime.cz si dokonce zakoupilo i zahraniční golfová fees,“ říká Sára Kubelková, CEO společnosti TeeTime.

 

Překvapení cenové dostupnosti

Největším překvapením průzkumu byla však reálná cenová dostupnost golfu. Až 88 % dotázaných golfistů bylo příjemně překvapeno, jak dostupná tato aktivita ve skutečnosti je. Většina z nich dokonce uvedla, že počáteční náklady na vybavení byly až o dvě třetiny nižší, než si původně mysleli.

Obecné statistiky odhalily, že muži tvoří přibližně 71 % golfistů, zatímco ženy představují 29 %. Zajímavým faktem zároveň je, že pandemie přinesla nárůst zájmu žen o golf – 21 % golfistek začalo hrát tento sport poprvé v roce 2020.

Nováčci ve světě golfu: 27 % z nich je v generaci Z

Generace Z, mladí lidé ve věku 18-34 let, se také aktivně zapojují do golfu. Průzkum odhalil, že 27 % nových golfistů patří právě do této věkové skupiny, která projevuje zvýšený zájem o golf jako způsob relaxace a aktivního trávení volného času.

Výsledky tohoto průzkumu přinášejí zajímavé poznatky o současném stavu golfového trhu v České republice a mohou sloužit jako cenný zdroj informací pro všechny. Golf se ukazuje jako sport s širokým společenským a relaxačním potenciálem, který oslovuje různé věkové skupiny a nabízí dostupné možnosti pro zábavu i aktivní trávení volného času.

Foto: pixabay