Výrobní závod Jan Becher Pernod Ricard vyrobí ročně přes 10 milionů lahví

Současná továrna Karlovarské Becherovky je nejmodernější výrobnou lihovin v ČR. Celková investice do objektu byla cca 9 milionů EUR. Výsledkem je mimo jiné, že ve výrobním procesu je recyklováno 96 % odpadu a továrna je vybavena nejvyspělejšími bezpečnostními prvky, mezi které patří například i stěny jako v protiatomovém krytu. Při výrobě se snoubí moderní technologie a tradiční výrobní postupy.

Provoz současné továrny karlovarské Becherovky se nachází na místě, kde Becherovka měla své provozy již od 70. let minulého století. Během posledních deseti let došlo ke koncentraci veškerých výrobních činností (stáčení, výroba, skladování) z historické továrny v centru města a dalších míst do tohoto závodu.

Důvodů pro koncentraci výroby do nového objektu byla celá řada. Původní továrna byla postavena v historickém centru města. S tím souvisela mnohá úskalí a rizika. Bylo problematické zajistit bezpečnost výrobního procesu, nebyl možný další rozvoj z hlediska objemu výroby a v neposlední řadě nákladní doprava a hluk již nepatřili do centra lázeňského města.

Současný závod je nejmodernější výrobnu lihovin v ČR. Celkový objem finančních prostředků, který byl do tohoto areálu investován, činí přibližně 9 milionů EUR. Je na té nejlepší technologické úrovni a dalece převyšuje normy EU co do bezpečnosti, ochrany životního prostředí i prostředí pro zaměstnance. Nejvyspělejší prostředky zajišťují nejen ochranu proti vzniku jakýchkoliv ekologických havárií, ale i perfektní výsledky v rámci recyklace (ve výrobním procesu je recyklováno 96 % odpadu) či spotřeby vody, elektřiny a plynu (v řádu desítek procent oproti původní spotřebě). Nejvetší chloubou výrobního závodu je vedle udržitlelnosti také oblast bezpečnosti a požární ochrany. Objekt je vybaven technologicky nejvyspělejšími prvky, mezi které patří například stěny jako v protiatomovém krytu.

Podařilo se dosáhnout podmínek, které snoubí moderní výrobní technologie s tradičními výrobními postupy. Klíčové procesy jako míchání bylin a koření či celková práce s bylinami nadále zůstávají těžkou ruční prací. Je to dáno tím, že výroba probíhá stále dle původní, 210 let stejné receptury, aby byla zajištěna vysoká a neměnná kvalita Becherovky.

V roce 2013 přibyl ve stejném objektu také sklad hotových výrobků pro exportní trhy, čímž byl přesun činností výroby pod jednu střechu dokončen. V prostorách původní továrny dnes funguje muzeum Jana Bechera, kde návštěvníci mohou vidět původní sklepy včetně proslulého Becherovodu, kterým v minulém století proudila Becherovka do širokého okolí. Podívat se můžete také do současné továrny, kde byla otevřena speciální návštěvnická trasa.