Za vším hledej ženu. I za pivem.

Nataša Rousková, jedna z mála žen v našem pivovarnictví. Dáma, která si pravidelně odnáší medaile z nejrůznějších pivních soutěží v ČR i v cizině.

 

Nataša Rousková – Narodila se 13. prosince 1960 v Přerově, vystudovala zdejší gymnázium a následně Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, katedru kvasné chemie a bioinženýrství. Součástí této katedry bylo a stále je pivovarnictví.  Po ukončení studia byla zaměstnána jako technolog u Severomoravských pivovarů v Přerově. Po mateřské dovolené přešla přímo do pivovaru Zubr (pivovarská skupina PMS a.s.), kde začala nejprve pracovat jako podsládek a od ledna 1998 jako sládek.

Uspěla jste v oboru, který tradičně bývá vnímán jako čistě mužská záležitost. Čím si vysvětlujete malé procentuální zastoupení žen na vedoucích místech v pivovarské branži?

Ženy přece mohly a můžou samy rozhodnout, jakému oboru se chtějí věnovat a kolik úsilí své práci chtějí věnovat. Nemůžu mluvit za ostatní kolegyně a spolužačky, které se mnou studovaly pivovarnictví na VŠCHT v Praze, proč u této profese nezůstaly. Potřebujete nejenom odborné vzdělání, ale i vztah k pivovarnickému řemeslu, aby vás práce těšila a přinášela vám radost a uspokojení.

Před patnácti lety jste byla jediná žena-sládek v České republice, nyní už je vás více. Víte o sobě navzájem, máte příležitost se občas setkat?

Ano, pravidelně se potkáváme na různých pivovarských seminářích, konferencích a jiných odborných akcích. Musím ale říct, že společnost není rozdělena na mužskou a ženskou část. Bavíme se všichni společně. S některými kolegyněmi se ale znám už léta a náš vztah není jen pracovní, ale i přátelský.

Za vaše piva máte mnoho různých ocenění ze soutěží, především z brněnského Zlatého poháru Pivex, kde loni Zubr Gold vyhrál celkově. Máte všechny diplomy a medaile spočítané?

Všechna přesně spočítaná nemám, ale je to něco přes padesát ocenění. Je pro nás velkým zadostiučiněním, že se v nezávislých odborných hodnoceních pravidelně umisťujeme na předních příčkách. Je to zároveň i velkým důkazem toho, že svou práci děláme dobře, poctivě a s láskou. A já věřím, že tento přístup oceňují i naši zákazníci.

Letos jsme slavili 100 let od narození Bohumila Hrabala. Před 100 lety, v předvečer první světové války, se ale objevila i postava dobrého vojáka Švejka. V Kroměříži se narodil Karel Kryl, od jehož smrti uběhlo letos 20 let a který byl neoficiálním vyslancem Oktoberfestu. Jak moc významný je podle vás přínos všech těchto velikánů na vnímání naší země jako pivní velmoci?

Velmi výrazný. Švejk je symbolickou postavou, která pravidelně navštěvovala hospody. Tedy místo, které z historického hlediska více než kdekoli jinde hrálo nezastupitelnou roli společensko-kulturně-obchodních center, především na vesnicích a malých městech. Bohumil Hrabal zase pivní tématiku velmi často používal ve svých dílech. Neznám poetičtější film o pivu, než jsou jeho Postřižiny. Viděla jsem je snad stokrát a pokaždé si k nim musím dát pivo.

Celý rozhovor naleznete v aktuálním vydání Svět Hotel & Gastro duben/květen 2014