Dobrý cukrář bude stále žádaný

K významným dodavatelům profesionálních pomůcek pro cukráře, pekaře i kuchaře patří firma Fiala – Praha. Vznikla už v roce 1991 pod názvem Ing. Jaroslav Fiala. Na jaře roku 1992 začala v České republice nabízet jako výhradní dovozce výrobky firmy Martin Braun KG Backmittel und Essenzen. Časem přibyly ještě firmy Lubeca, Arconsa, Luijckx. V roce 2004 došlo ke změně názvu na Fiala – Praha. O milnících společnosti, ale také o trendech v cukrařině, jsme si povídali s jednatelem firmy Jaroslavem Fialou.

Vaše firma slaví významné výročí. Pokud byste mohl shrnout ty roky, jak byste dneska představil svou firmu, jakých úspěchů jste dosáhli, jste spokojen?

V květnu to bude přesně 25 let, kdy jsem skončil pracovní poměr v podniku Mlýny a pekárny a začal podnikat tak řečeno na plný úvazek, jako OSVČ. Domluvil jsem se s firmou Martin Braun KG Backmittel und Essenzen, předním německým výrobcem surovin a polotovarů pro cukrářskou a pekařskou výrobu, že budu výhradním zástupcem pro Československo. Postupem času, jak se obchod rozbíhal, jsem zaměstnával další spolupracovníky. V roce 2000 jsem otevřel pobočku v Brně a v roce 2004 jsem převedl podnikání na právnickou osobu FIALA-PRAHA s.r.o., kterou jsem za tím účelem založil. Před asi dvěma roky jsme otevřeli ještě prodejnu v Ostravě. Samozřejmě tak, jak je to dnes nezbytné, provozujeme kromě prodeje v kamenných prodejnách a přímého zásobování našich zákazníků našimi automobily také prodej na e-shopu.

Co bylo za ty roky nejtěžší?

V devadesátých letech bylo podnikání pro všechny novinkou, všichni jsme se učili za chůze. Potom přišlo DPH, rozdělení Československa a další smršť zákonů, toto neustále měnící se prostředí je pro podnikatele opravdu velice náročné.

Jak na tom tehdy byla cukrařina?

V devadesátých letech, kromě surovin a polotovarů, které byly většinou pro naše cukráře většinou novinky, byl velký nedostatek základních kvalitních pomůcek pro cukráře, pekaře a kuchaře. Z tohoto důvodu jsem se snažil hledat v zahraničí výrobce těchto pomůcek, například cukrářských karet, trezírovacích sáčků a trubiček, nožů a podobně a nabízet je spolu s výrobky firmy Braun. Spojení nabídky pomůcek a surovin nebylo dříve na západě, který byl pro nás přirozeným vzorem, obvyklé. Nakonec se ukázalo, že bylo zdařilé, neboť firma tak může nabízet komplexnější služby.

Dnes spolupracujete s mnoha dodavateli…

Postupně jsme navazovali kontakty s mnoha významnými producenty v oboru. Nyní vozíme zboží z celé Evropy. Kromě firmy Braun, kterou stále zastupujeme v ČR, například vozíme marcipán nejvyšší kvality od firmy Lubeca (SRN), čokoládu a čokoládové ozdoby od firmy Barry Calebaut  (Nizozemí), respektive Chocivic (Španělsko). Pomůcky od dodavatelů jako napříkad Thermohauser, Schneider, Hugo Klein (SRN), Demarle, Mallard Ferriere (Francie), Alcas, Martellato, Silikomart (Itálie), PME (Anglie) a mnoho dalších.

Celý rozhovor čtěte v novém vydání Svět HG