iCareSystem AutoDose – nový čisticí systém pro stolní jednotky iCombi Pro

Díky systému iCareSystem AutoDose nyní společnost RATIONAL nabízí integrovaný čisticí systém využívající kartuše pro skladování mycího prostředku, jako příslušenství stolních jednotek iCombi Pro. Čisticí a ošetřující prostředky jsou bezpečně uloženy uvnitř varného systému v pevném skupenství, což umožňuje autonomní čištění buď stisknutím tlačítka, nebo podle nastaveného časového harmonogramu.

Dny, kdy bylo třeba mycí prostředky vkládat ručně a dávkovat jednotlivě pro každý čisticí proces zvlášť nebo případy, kdy se na čištění úplně zapomnělo, jsou dávno minulostí. Systém iCareSystem AutoDose se spustí buď v konkrétní čas, například vždy po konci otevírací doby, nebo stiskem tlačítka v době, kdy to denní shon dovolí. V nastavení lze čištění naprogramovat pro každý den samostatně dle míry využití zařízení nebo podle týdenního harmonogramu. Zařízení iCombi Pro automaticky dávkuje čisticí prostředky z kartuší v potřebné koncentraci. Petroš Dominik, National Corporate Chef společnosti RATIONAL, shrnuje výhody následovně: „Systém iCareSystem AutoDose zvyšuje bezpečnost práce, šetří čas a zajišťuje hygienickou bezpečnost dle požadavků HACCP. Na rozdíl od mnoha jiných systémů ho není zapotřebí mít mimo varný systém, už žádné hadičky nebo kanystry.“

„Se systémem iCareSystem AutoDose se již zaměstnanci nemusí o čištění starat,“ a tím pádem si zaměstnanci mohou tuto starost vyškrtnout z denních povinností. O to důležitější je neztratit přehled o aktuálním stavu čištění. Proto systém iCombi Pro vždy průběžně informuje uživatele a upozorní ho například v případě, kdy množství čisticího prostředku klesne pod určitou úroveň nebo když se blíží čas čištění. Tyto informace se zobrazují přímo na varném systému nebo prostřednictvím systému ConnectedCooking od společnosti RATIONAL pro digitální management kuchyně,“ uvádí Petroš a dále doplňuje: „Systém iCareSystem AutoDose představuje průlom v oblasti čištění i v oblasti ochrany životního prostředí. Důvodem je, že kartuše i víka jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného polypropylenu (PP). Zároveň se snížilo množství plastového odpadu až o 50 % oproti tradičnímu řešením v podobě čisticích tablet. Kromě toho se díky optimálnímu dávkování v porovnání s tradičními  tabletami vždy použije pouze takové množství čistících látek, které je zapotřebí. Systém iCareSystem AutoDose představuje dokonalé bezproblémové řešení. Zařízení iCombi Pro je díky němu vždy čisté a nejsou v něm usazeniny vodního kamene, což je důležité, jak pro bezpečnost dle požadavků HACCP, tak pro dlouhou životnost a nižší servisní náklady.“

Foto: RATIONAL